Bestuur

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam.

WIL kent een algemeen bestuur (vergelijkbaar met een gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met een college). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van WIL.

Commissie van advies

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten zijn binnen de commissie van advies bij WIL betrokken.

Dagelijkse aansturing

Voor de dagelijkse aansturing van WIL is de directeur verantwoordelijk. Dit is Rob Esser.