WIL is op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024 gesloten voor bezoekers. 
We zijn wel per telefoon en e-mail bereikbaar. 
Bekijk het hele bericht op onze website. 

Dagelijks bestuur

Mevr. W. (Ellie) Eggengoor

Ellie Eggengoor, voorzitter dagelijks bestuur

Portefeuille

 • Financiën en UWT/RWC

Voorzitter, Afgevaardigde gemeente Nieuwegein

 

 

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter DB/AB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Voorzitter Raad van Advies Samen voor Nieuwegein
 • Lid Bestuur Stichting PAND Hospice Nieuwegein
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting WerkwIJS

Dhr. D. (Daan) Vermeulen

Daan Vermeulen

Portefeuille

 • Dienstverlening en samenspel WIL-gemeenten

Afgevaardigde gemeente Houten

 

 

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB/AB Werk en Inkomen Lekstroom

   

Mevr. E.J.M. (Eveline) Schell

Eveline Schell, lid dagelijks bestuur

Portefeuille

 • Doelgroepen, de uitvoeringspraktijk en bedrijfsvoering

Vice-voorzitter, Afgevaardigde gemeente IJsselstein

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB/AB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)
 • Commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)
 • Commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

Dhr. J. (Jan) Vente

Jan Vente, lid dagelijks bestuur

Portefeuille

 • Re-integratie en HR

Afgevaardigde gemeente Lopik

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB/AB Werk en Inkomen Lekstroom 

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid van de stuurgroep Sterk Techniek onderwijs Krimpenerwaard/Lopik.