Ik kan nu niet werken of naar school

Kun je niet rondkomen en is het volgens jou nu niet mogelijk om naar school te gaan of te werken? Bespreek dit dan met het Jongerenloket.

We kijken samen met jou naar wat er wél mogelijk is. Is school of werken op dit moment niet mogelijk? Dan maken we afspraken wat je gaat doen om toch een stap vooruit te zetten.

De stappen


Blijkt dat je niet naar school kan? Dan spreek je (gelijk of tijdens een vervolgafspraak) een medewerker van WIL. Samen maken jullie een inspanningsplan waarin jullie vastleggen wat je in 4 weken doet om een stap vooruit te zetten. Je gaat bijvoorbeeld:

  • Onderzoeken of er een opleiding is die je wél kunt volgen.
  • Onderzoeken welke vorm van  betaald werk wellicht wél mogelijk is.
  • Onderzoeken welke andere zaken je kunt regelen om een stap vooruit te zetten.
  • Opdrachten uit het inspanningsplan maken.

School of werk (tijdelijk) niet mogelijk

Als je op dit moment niet een opleiding kunt volgen of aan het werk kan, dan moet je dit aantonen. In de zoekperiode zet je je volledig in en maak je de opdrachten die in het inspanningsplan staan.

Na de zoekperiode meld je jezelf weer bij het Jongerenloket.

Voldaan aan inspanningsplan

Een medewerker kijkt met jou of je hebt voldaan aan het inspanningsplan. Heb je voldaan aan het inspanningsplan en is het niet haalbaar om te studeren of te werken, dan bekijken we of je mogelijk tijdelijk recht hebt op een uitkering.

Als je recht hebt op een tijdelijke uitkering, dan gaat het recht in op de datum dat je jezelf gemeld hebt en de zoekperiode is begonnen.

Niet voldaan aan inspanningsplan

Heb je niet of onvoldoende gewerkt aan de afspraken in het inspanningsplan, dan maken we een nieuw inspanningsplan. De datum waarop het nieuwe plan gemaakt wordt is bij eventueel uitkeringsrecht de ingangsdatum.

In uitzonderlijke situaties kan je als jongere een bijstandsuitkering ontvangen. Dit is tijdelijk, totdat je weer terug gaat naar school of werk gevonden hebt.

Mocht je tijdelijk een bijstandsuitkering ontvangen, dan:

  • houd je contact met een werkcoach 
  • zorg je er - eventueel met hulp van ons - voor dat je stappen vooruit zet, zodat je uiteindelijk volledig in je eigen inkomen voorziet

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Jongerenloket.