De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Ons doel

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) helpt inwoners van de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein en onze klanten gericht vooruit op het gebied van werk, inkomen en schulden. Ons doel is dat mensen weer mee kunnen doen en perspectief hebben.

Wat doet WIL?

WIL verstrekt bijstandsuitkeringen aan mensen die het écht nodig hebben en begeleidt hen naar werk, betaald of onbetaald. Daarnaast biedt WIL hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. 

Op eigen kracht gericht vooruit

De eigen kracht van mensen is de sleutel tot participatie in deze maatschappij. WIL helpt inwoners van Lekstroom om naar eigen vermogen mee te doen in de maatschappij. Hiermee willen we sociale uitsluiting, armoede of schulden voorkomen. Inkomensondersteuning of een uitkering zien wij niet als eindsituatie, maar zijn soms nodig om weer gericht stappen vooruit te kunnen zetten. WIL geeft hierbij de route aan waar mensen zélf mee aan de slag gaan.

Ondersteuning Europees Sociaal Fonds

Medegefinancierd door de Europese Unie

 

Werk en Inkomen Lekstroom ontvangt subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie is aangevraagd door ESF+ voor het bevorderen van arbeidsmarktdeelname en het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van arbeidsbelemmerden, jongeren, personen met een uitkering van gemeente of UWV, leerlingen uit het vso/pro onderwijs, vreemdelingen, werkenden en niet-uitkeringsgerechtigden. Hierin werken gemeenten samen met  partners om bij te dragen aan de doelen van ESF.

De activiteiten richten zich op de begeleiding van werkzoekenden en het  bieden van ondersteuning bij stappen richting werk. Deze activiteiten zijn zo veel mogelijk gericht op maatwerk. Het gaat daarbij onder andere om de inzet van scholing, werkvoorzieningen en loonkostensubsidie. Alle activiteiten dragen er aan bij om werkgelegenheid te ondersteunen.

Het ESF+ programma periode loopt van 2021 tot en met 2027.