Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder hulp niet redt, valt onder de Participatiewet.

De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden.  Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over deze wet.