De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Regelgeving en verordeningen

Op deze pagina vindt u de meest actuele regelgeving en verordeningen van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Overzicht regelgeving en verordeningen

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Dit is vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling WIL.

De WIL-verordeningen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van WIL voor de gemeenten IJsselstein en Lopik. De gemeenteraden van Houten en Nieuwegein stellen verordeningen zelfstandig vast. Inhoudelijk zijn de verordeningen gelijk aan elkaar. Voor de duidelijkheid tonen wij per onderwerp alle geldende verordeningen.

 

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Werk en Inkomen Lekstroom 2018

Participatie- en re-integratieverordeningen

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Verordening cliëntenparticipatie

Verordening Handhaving

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening minimaregelingen maatschappelijke participatie

Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Verordening overig

Een beleidsregel is een soort "instructie" opgesteld door het bestuur van WIL voor zichzelf. Ze zijn als het ware de uitwerking van wettelijke regels. Beleidsregels bepalen dus hoe WIL bepaalde wettelijke bevoegdheden uitvoert.

De volgende beleidsregels zijn voor WIL gemaakt:

Beleidsregels Bijzondere bijstand

Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023

Beleidsregels overig

Privacy