Klantafspraken bij WIL in Nieuwegein

Tijdelijk bezoekadres WIL Zoomstede 19. Lees het nieuwsbericht of bekijk onze contactpagina

Let op! Komt u met de tram? Van 20 november t/m 1 december 2023 rijden er geen trams tussen Utrecht CS en Nieuwegein.
Kijk op www.u-ov.info voor meer informatie.

Regelgeving en verordeningen

Op deze pagina vindt u de meest actuele regelgeving en verordeningen van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Overzicht regelgeving en verordeningen

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Dit is vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling WIL.

De WIL-verordeningen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van WIL voor de gemeenten IJsselstein en Lopik. De gemeenteraden van Houten en Nieuwegein stellen verordeningen zelfstandig vast. In de meeste gevallen zijn deze gelijk aan de WIL-verordeningen. Dit geldt niet voor de Participatieverordening. Voor de duidelijkheid tonen wij per onderwerp alle geldende verordeningen.

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Werk en Inkomen Lekstroom 2018

Participatieverordening

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Verordening cliëntenparticipatie

Verordening Handhaving

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening minimaregelingen maatschappelijke participatie

Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Verordening overig

Een beleidsregel is een soort "instructie" opgesteld door het bestuur van WIL voor zichzelf. Ze zijn als het ware de uitwerking van wettelijke regels. Beleidsregels bepalen dus hoe WIL bepaalde wettelijke bevoegdheden uitvoert.

De volgende beleidsregels zijn voor WIL gemaakt:

Beleidsregels Bijzondere bijstand

Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022

Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023

Beleidsregels TONK

Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders

Beleidsregels overig

Privacy