Hulp bij uw administratie

Zoekt u hulp bij uw administratie? Iemand die u helpt formulieren in te vullen? Of extra’s bij een laag inkomen aan te vragen? U kunt bij verschillende organisaties in uw gemeente terecht.

Overzicht organisaties per gemeente

Hier leest u bij welke organisatie in uw gemeente u terecht kunt.

Overzicht van organisaties voor hulp bij uw administratie
Gemeente Organisatie Telefoonnummer Website
Houten Infospreekuur Formulierenbrigade Houten  030 63 82 526 www.infospreekuurhouten.nl
Lopik Stichting Pulse: Administratie op Orde,
Formulierenspreekuur
030 68 68 030 www.stichting-pulse.nl/administratie_op_orde
IJsselstein Stichting Pulse: Administratie Op Orde 030 68 68 030 www.stichting-pulse.nl/administratie_op_orde
Nieuwegein Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS)     030 60 33 748 www.sjsnieuwegein.nl
Nieuwegein Algemene Hulpdienst Nieuwegein     030 60 67 409 www.hulpdienstnieuwegein.nl
Nieuwegein Thuisadministratie MOvactor      030 60 33 748  www.movactor.nl
Nieuwegein Sociale Raadslieden Nieuwegein 06 12 61 19 83 www.santepartners.nl