Geldzorgen

Als u geldproblemen heeft, kan de juiste hulp ervoor zorgen dat uw problemen niet groter worden. U komt dan sneller uit de zorgen en krijgt weer rust.

U kunt óók bij ons terecht als er (nog) geen sprake is van schulden. Heeft u gewoon wat vragen? Neem telefonisch contact op met WIL of vul ons digitale contactformulier geldzorgen in.

Veelgestelde vragen

De volgende stappen kunt u al zelf zetten:

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • woont u alleen of samen;
 • wel of geen kinderen;
 • hoog of laag inkomen.

Berekening van uw maandelijkse bedrag

 • WIL bekijkt uw inkomsten en uitgaven
 • uit een berekening komt een bedrag dat u nodig heeft om uw vaste laten te betalen
 • en wordt bepaald welk bedrag u maandelijks moet afdragen voor de betalingsregeling

Het precieze bedrag wordt duidelijk zodra uw contactpersoon deze berekening voor u heeft uitgevoerd.

Nee. Dat is afhankelijk van uw situatie.  Als we dit wel doen is dat in de vorm van 'Financieel beheer' of 'Budgetbeheer'.

Financieel beheer

 • Uw inkomen komt binnen op een rekening van WIL.
 • WIL haalt van uw inkomen het bedrag af dat u kunt aflossen op uw schulden.
 • Het bedrag dat overblijft is het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB).
 • WIL maakt het VTLB naar uw rekening over en betaalt u hiervan zelf uw vaste lasten en boodschappen.

Budgetbeheer

 • Al uw inkomsten komen binnen op een bankrekening van WIL (dus ook bijvoorbeeld uw toeslagen en kinderbijslag).
 • Wij betalen hiervan uw vaste lasten en houden geld voor uw schuldeisers apart.
 • Ook maken wij een bedrag naar uw rekening over voor boodschappen.

Tijdelijke ondersteuning

Budgetbeheer is tijdelijke ondersteuning. Tijdens het budgetbeheer krijgt u budgetcoaching. U leert hoe u uw financiële situatie op orde krijgt en houdt. Daarna bent u goed in staat weer zelf uw financiën te regelen.

Bij beschermingsbewind beheert een beschermingsbewindvoerder uw inkomen. Het aanstellen van zo’n bewindvoerder gebeurt alleen op uw verzoek door de rechtbank. Uw bewindvoerder betaalt uw vaste lasten en maakt een bedrag voor boodschappen aan u over. Ook mag een bewindvoerder namens u handelen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst of kwijtschelding van belastingen bij uw gemeente.

Soms lukt het niet om met uw schuldeisers tot een akkoord te komen. Dan kunt u de rechter vragen om toegelaten te worden tot de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze regeling duurt 3 jaar. Hierbij worden schuldeisers gedwongen mee te werken. De rechter beslist of dat gebeurt. Na het succesvol doorlopen van deze regeling wordt 'finale kwijting' verleend voor het restant van alle schulden. Dit wordt de ‘schone lei’ genoemd. Als u wordt toegelaten tot de Wsnp krijgt u een Wsnp-bewindvoerder die kijkt of u uw verplichtingen nakomt.

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor deze regeling. Hiervoor is in ieder geval een verklaring van WIL noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u ook de website van Bureau Wsnp raadplegen www.rechtwijzer.nl/schulden

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) houdt zich bezig met het verbeteren van schuldhulpverlening in Nederland. Organisaties die zijn aangesloten bij de NVVK voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De NVVK controleert steeds of organisaties nog voldoen aan deze eisen. Zo bent u verzekerd van professionele schuldhulpverlening. WIL is sinds 2015 lid van de NVVK. Voor meer informatie over de NVVK zie www.nvvk.eu.