Overheidsinformatie opvragen (Woo-verzoek)

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt. En over waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is een overheidsinstantie. Wilt u informatie inzien van WIL? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek

Voor het indienen van een succesvol Woo-verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de gevraagde informatie staat in al bestaande documenten;
  • deze documenten zijn al bij WIL aanwezig;
  • deze documenten bevatten publieke informatie; dat wil zeggen: informatie over overheidshandelen (bijv. over beleid);
  • de gevraagde informatie is nog niet openbaar.

Andere belangrijke punten om rekening mee te houden bij het indienen van een Woo-verzoek zijn:

  • een Woo-verzoek dient u (het liefst) via de mail in;
  • geef precies en duidelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw verzoek. WIL kan deze termijn verlengen met 2 weken.

Indienen Woo-verzoek

WIL heeft het volgende e-mailadres aangewezen voor het elektronisch (digitaal) indienen van een Woo-verzoek: juridischezaken@wil-lekstroom.nl.  

Als u een Woo-verzoek op een andere, niet-elektronische (niet-digitale), manier wilt indienen (bijv. via de post), dan is dit ook mogelijk.

Hier vindt u de contactgegevens van WIL

Afwijzing Woo-verzoek

WIL kan uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • vertrouwelijke informatie;
  • informatie die al openbaar is (WIL verwijst u vervolgens naar de plaats waar deze informatie staat);
  • informatie die niet bij WIL aanwezig is (als deze informatie (mogelijk) bij een andere overheidsorganisatie aanwezig is, dan stuurt WIL uw verzoek naar hen door).

Contactpersonen Woo

De twee adviseurs van het team Juridische Zaken zijn de contactpersonen Woo.

Zij kunnen u onder andere helpen met vragen over de Woo, de (mogelijke) aanwezigheid van bepaalde informatie (en als het gaat over informatie die al openbaar is: waar deze informatie staat), etc.
Bovendien kunnen zij u ook helpen bij het duidelijk krijgen van welke informatie u precies zoekt en met het scherper beschrijven van uw Woo-verzoek.

De contactpersonen Woo zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres:  juridischezaken@wil-lekstroom.nl.  

Bezwaar maken

Wijst WIL uw verzoek (gedeeltelijk) af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Landelijke regelgeving

Meer informatie over de Woo kunt u lezen op de website overheid.nl.