WIL-direct niet beschikbaar vanwege storing

Ons team werkt met spoed aan het oplossen van deze kwestie.
Onze excuses voor het eventuele ongemak en danken u voor uw geduld en begrip.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een officieel besluit van ons, dan kunt u bezwaar maken (bezwaarschrift indienen).

Dit doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van uw beschikking. Een aparte afdeling binnen WIL behandelt uw bezwaar. Zij beoordelen opnieuw het genomen besluit. 

Contact met WIL

Wij adviseren u eerst contact met ons op te nemen (e-mail of telefoon). Dat kan soms al een oplossing bieden zodat u niet de hele bezwaarprocedure hoeft  door te lopen.

Wanneer indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

 • u bezwaar maakt tegen een besluit dat over uzelf gaat;
 • u zelf belang heeft bij het besluit.

Digitaal formulier

 • u heeft een DigiD nodig;
 • vul het formulier in;
 • vervolgens wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Brief of per e-mail

In uw brief zet u:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw telefoonnummer en/of e-mailadres (zodat er snel contact met u kan worden opgenomen);
 • datum waarop u het bezwaarschrift  schrijft (dagtekening);
 • omschrijving en het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt (nummer staat in de brief);
 • duidelijk dat u in bezwaar gaat tegen een besluit van WIL;
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • stuur een kopie van het besluit waar u bezwaar tegen maakt mee (WIL t.a.v. dagelijks bestuur).

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontvangt u deze niet? Neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het?

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient dan:

 • ontvangt u een bevestiging van ontvangst;
 • nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling (als het aan de voorwaarden voldoet);
 • bellen wij u vaak op om u bezwaarschrift te bespreken
 • komt u mogelijk bij WIL voor een hoorgesprek (tenzij u besluit niet te komen);
 • ontvangt u ons besluit op uw bezwaarschrift.

Veelgestelde vragen

Op het besluit staat een verzenddatum. Binnen 6 weken na deze datum moet uw bezwaarschrift door WIL zijn ontvangen. Deze termijn is heel belangrijk. Anders heeft u helaas geen recht meer om bezwaar te maken.

Heeft u meer tijd nodig dan 6 weken om de redenen van uw bezwaarschrift aan te geven? Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt inwinnen? Stuur dan toch binnen 6 weken een bezwaarschrift in!

Zet in uw bezwaarschrift dat u extra tijd nodig heeft voor de redenen van uw bezwaar.  U krijgt dan alsnog de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven.

Doet u dat vervolgens niet, of niet op tijd? Dan kan het bezwaarschrift niet ontvankelijk worden verklaard. Wij nemen het bezwaarschrift dan niet verder in behandeling. 

Dient u een bezwaarschrift in voor iemand anders? Dan stuurt u een getekende machtiging mee. Hierin verklaart degene voor wie u het bezwaarschrift indient, dat u gemachtigd bent dit namens hem/haar te doen. 

Uw advocaat

Als u gebruik maakt van de diensten van een advocaat dan hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Van de beslissing op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk bericht. Dit is de zogenoemde Beslissing op Bezwaar. In de Beslissing op Bezwaar staat vermeld of u in beroep kunt gaan, bij welke instantie en binnen welke termijn. Meestal is deze termijn 6 weken. Het kost geld om beroep in te stellen.

Nee. Het indienen van een bezwaarschrift bij WIL kost geen geld. De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die u zelf inschakelt, betaalt u uiteraard wel zelf.

Rechtsbijstand

Misschien maakt u aanspraak op rechtsbijstand door de overheid. In dat geval hoeft u niet alle kosten van de rechtshulp zelf te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift, blijft het oorspronkelijke besluit staan. In uitzonderlijke gevallen kunt u bij de rechtbank een spoedprocedure starten. Dat doet u door een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter. Dit om te voorkomen dat er door een besluit een onomkeerbare situatie ontstaat.

2 bijzondere eisen

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening gelden 2 bijzondere eisen:

 1. Bij het verzoek moet u aantonen dat een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is.
 2. U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Belangrijk: Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten voor griffierecht verbonden.

Verzoek tot voorlopige voorziening indienen

Een verzoek tot voorlopige voorziening kunt u schriftelijk indienen bij:
Rechtbank Midden-Nederland 
Afdeling Bestuursrecht
o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Komt er altijd een hoorgesprek bij WIL?

Nee. In sommige gevallen hoeft WIL geen hoorgesprek te houden. Er is geen verplichting als:

 • Het bezwaar duidelijk ‘niet-ontvankelijk’ is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bezwaar veel te laat is binnengekomen of als u uw bezwaarschrift - ondanks een verzoek tot herstel hiervan - niet heeft beargumenteerd.
 • Als er geen enkele goede reden bestaat voor het maken van bezwaar.
 • U niet heeft gereageerd op onze vraag of u een hoorgesprek wilt
 • WIL geheel aan uw bezwaar tegemoet komt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.