Klantafspraken bij WIL in Nieuwegein

Tijdelijk bezoekadres WIL Zoomstede 19. Lees het nieuwsbericht of bekijk onze contactpagina

Let op! Komt u met de tram? Van 20 november t/m 1 december 2023 rijden er geen trams tussen Utrecht CS en Nieuwegein.
Kijk op www.u-ov.info voor meer informatie.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met de volgende leden:

Dhr. G. (Guido) Bamberg

Guido Bamberg, lid algemeen bestuur

Portefeuille

Afgevaardigde gemeente Nieuwegein

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom

Niet uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Advies Stichting Urgente Noden
 • Lid Ledenraad Naturisten Federatie Nederland (NFN): vacatiegelden

Dhr. M.B. (Mark) Foekema

Mark Foekema, lid algemeen bestuur

Portefeuille

Afgevaardigde gemeente IJsselstein

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Lid AB en auditcommissie Belasting Samenwerking Rivierenland 
 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten 
 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders N.V. Vitens
 • Lid vergadering Stichting beheer belangen Gasbedrijf Centraal Nederland
 • Plaatsvervangend commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid AB GGD Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Archiefcommissie regionaal Historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 


Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Directeur/grootaandeelhouder Finance Center BV (slapend, onbezoldigd)

Dhr. D.J.P. (David) Jimmink

David Jimmink, lid algemeen bestuur

Portefeuille

 Afgevaardigde gemeente Houten

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom
 • Vice-fractievoorzitter van GroenLinks Houten

Niet uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Coördinator van het Houtens Muziek Collectief
 • Voorzitter en penningmeester van de coöperatie Houtense Helden U.A. / Kunsthuis Houten
 • Voorzitter van de stichting Somatic Experiencing Nederland
 • ZZP voor zakelijke en niet-zakelijke dienstverlening en advisering
 • Praktijk David Jimmink voor lichaamsgerichte (psycho)therapie

Dhr. G. (Gerrit) Spelt

Gerrit Spelt, lid algemeen bestuur

Portefeuille

Afgevaardigde gemeente Lopik

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Tractorpulling Meerkerk 
 • Commissielid NTTO