'Ik kan meer dan ik dacht'

'Ik heb mezelf verbaasd', zegt Odette Keppel (56) uit Benschop. Met zeven vrouwen voltooide ze de WIL-training Empowerment voor alleenstaande moeders. Odette hield er een werkervaringsplek bij WIL aan over.

Vier jaar zat Odette thuis met een uitkering. Het lukte haar niet om betaald werk te vinden. 'Op mijn leeftijd is dat best moeilijk.' Via haar werkcoach van WIL nam ze deel aan de training Empowerment voor alleenstaande moeders. Gedurende zes maanden kreeg ze een ochtend per week ‘theorieles’ en een ochtend sport en spel.

Ik heb er veel inzicht door gekregen in wie ik ben

'We wisselden onderling ervaringen uit, maakten opdrachten, deden oefeningen en kregen praktische tips. Wat we in de theorieles leerden, brachten we op de sportochtend in praktijk. Ik heb er veel inzicht door gekregen in wie ik ben en wat ik kan. En dat is meer dan ik dacht.”
Dat was precies de bedoeling van de empowermenttraining, zegt werkcoach Karima Assarrar  van WIL, die de training met collega’s opzette en verzorgde. 'We hebben veel alleenstaande moeders in onze kaartenbakken. Ze denken vaak dat ze niets kunnen. Met dit project wilden we ze laten zien wat ze waard zijn.'

Vier vrouwen hebben een betaalde baan of werkervaringsplek gevonden, twee doen vrijwilligerswerk. Twee anderen zijn nog zoekend. 

Odette heeft het naar haar zin bij WIL. Twee dagdelen – binnenkort drie of meer – ontvangt ze bezoekers. 'Mijn baan voelt niet als werken!'

De empowermenttraining krijgt in maart een vervolg. Ook mannen zijn dan welkom.