De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag bekijken wij of u aan de voorwaarden voldoet.

Belangrijk

 • Vraag bijzondere bijstand aan vóór u kosten maakt.
 • Probeer eerst via alle andere mogelijkheden de kosten vergoed te krijgen, zoals bijvoorbeeld een (zorg)verzekering, WMO of WLZ.

Aanvragen voor: inrichtingskosten, medische kosten of tandartskosten

Aanvragen voor deze kostensoorten moeten worden ingediend vóórdat de kosten zijn gemaakt (of voordat de kosten zijn opgekomen). Dit betekent bijvoorbeeld dat u een aanvraag bijzondere bijstand moet indienen vóórdat de medische behandeling heeft plaatsgevonden. U kunt een aanvraag indienen op basis van een offerte, alleen dan kunnen wij beoordelen of de kosten noodzakelijk zijn. Voor meer informatie en de juiste aanvraagformulieren neem eerst telefonisch contact op met WIL tussen 08.30 en 12.30 uur. 

Voorwaarden

 • U woont in een WIL-gemeente.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • De kosten zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.
 • De kosten kunt u niet uitstellen.
 • De kosten moeten in Nederland zijn gemaakt.

Dat is afhankelijk van uw situatie. Bijzondere bijstand is voor iedereen met een laag inkomen. Als uw inkomen boven de gestelde norm komt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage aan de kosten. Dit noemen we draagkracht.

Digitaal aanvragen

 • Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op uw computer heeft opgeslagen. 
 • Klik op de knop ‘Digitaal aanvragen’.
 • Log in met uw DigiD.
 • Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 • Volg de stappen in het aanvraagformulier.

 1. Vul het formulier digitaal en volledig in.
 2. Print het formulier.
 3. Zet uw handtekening.
 4. Lever het formulier in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein)
 5. Of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen).

Met een papieren formulier aanvragen

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’.
 2. Print het aanvraagformulier.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op A4 formaat meestuurt met het formulier. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen).

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor Bijzondere bijstand.

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Veelgestelde vragen

Enkele voorbeelden

 • beschermingsbewind opgelegd door kantonrechter;
 • dieetkosten (bij vaststelling medische noodzaak)*;
 • maaltijdvoorziening;
 • rechtsbijstand en griffierecht;
 • reiskosten voor bezoek aan een familielid in het ziekenhuis,
 • voor bezoek aan een gedetineerd familielid;
 • uitvaartkosten;
 • verhuis- en inrichtingskosten*;
 • waskosten en kosten extra kleding;
 • woonkostentoeslag*;
 • medische kosten*.

* Voor verhuis-, inrichtings- en  medische kosten en woonkostentoeslag vragen wij u vooraf contact op te nemen met WIL. In overleg met de afdeling Bijzondere Bijstand kunt u het juiste aanvraagformulier ontvangen. 
 

Geen bijzondere bijstand

Voor de volgende kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen:

 • boetes;
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner;
 • (belasting)schulden;
 • schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto;
 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering;
 • bijzondere en/of experimentele medische behandelingen die niet via de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg worden vergoed;
 • verhuizing door scheiding;
 • kosten die u in het buitenland maakt.

 • Maximaal de hoogte van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.
 • Wij gaan uit van de goedkoopste en passende oplossing.
 • Er kan een maximum vergoeding gelden.
 • Soms ontvangt u bijzondere bijstand als een lening. Een lening betaalt u altijd terug. De hoogte van de aflossing hangt af van uw inkomen. Er wordt geen rente berekend.

In principe zijn dit kosten die u zelf moet betalen. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen (een scheiding is geen bijzondere omstandigheid).

Let op: U kunt hiervoor niet het aanvraagformulier gebruiken. Neem telefonisch contact met ons op.

Verhuizen door medische redenen

Moet u noodzakelijk verhuizen als gevolg van een medische urgentie? Neemt u dan eerst contact op met het WMO loket van uw gemeente.

In principe niet. Deze kosten worden vergoed via uw zorgverzekering. Is er sprake van een acute medische noodzaak en een bijzondere situatie? Dan beoordelen wij of u toch bijzondere bijstand kunt krijgen.