Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2022

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En woonde u in (een deel van) 2022 in de gemeente Houten? Dan kunt u een bijdrage van maximaal €300,- in uw zorgkosten krijgen. U kunt dit geld besteden zoals u dat wilt.

Belangrijk

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen bij WIL. Dit was mogelijk tot 1 juli 2023. Heeft u voor deze datum een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u voor 31 oktober 2023 het geld op uw rekening.

Voorwaarden

 • u woonde in (een deel van) 2022 in de gemeente Houten
 • uw inkomen in november 2022 was niet hoger dan het toegestane inkomen of
 • uw inkomen in november 2022 was hoger dan het toegestane inkomen. Maar in 2022 had u veel eigen bijdragen en/of een eigen risico van uw zorgkosten. Als u deze samen aftrekt van uw inkomen, was uw inkomen gelijk of lager dan het toegestane inkomen.
  Let op: tandartskosten tellen niet mee.

En

 • u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind (uw kind was op 1 januari 2022 nog geen 18 jaar) waarvoor u een aanvraag doet, heeft al langer dan een jaar een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Jeugdwet en/of de Wet langdurige zorg of
 • u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind (uw kind was op 1 januari 2022 nog geen 18 jaar) waarvoor u een aanvraag doet, heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg of
 • u en/of uw eventuele partner heeft geen indicatie. In 2021 én 2022 betaalde u en/of uw partner minimaal € 350,- eigen risico of eigen bijdrage aan zorgkosten.
  Let op: tandartskosten tellen niet mee

Hoogte inkomen en rekenvoorbeeld

Netto bedragen zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm per 1 juli 2022)

 

Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2022
Mensen van 18 t/m 20 jaar (zonder kinderen)**120% bijstandsnorm
Alleenstaande€ 310,10
Gehuwden/samenwonenden*, beide partners 18, 19 of 20 jaar € 620,21
Gehuwden/samenwonenden*, één partner 18, 19 of 20 jaar, één partner ouder€ 1.207,31
Mensen van 18 t/m 20 jaar (met ten laste komende kinderen)**120% bijstandsnorm
Alleenstaande ouder€ 310,10
Gehuwden/samenwonenden*, beide partners 18, 19 of 20 jaar€ 979,09
Gehuwden/samenwonenden*, één partner 18, 19 of 20 jaar, één partner ouder€ 1.566,19
Mensen tussen 21 jaar en AOW-leeftijd120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.256,08
Gehuwden/samenwonenden*€ 1.794,40
Mensen met een AOW-leeftijd120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.397,27
Gehuwden/samenwonenden*€ 1.892,81
Mensen wonend in een instelling of verblijfsindicatie120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 436,50
Gehuwden/samenwonenden*€ 708,73

Dit zijn netto bedragen, exclusief vakantiegeld. Normen 1 juli 2022.
* Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. 
** studiefinanciering en het maximale wat iemand kan lenen, wordt gezien als (mogelijk) inkomen.

Mevrouw Jansen is 50 jaar oud en woont alleen. Haar inkomen was in 2022 € 1.260,- per maand. Haar inkomen is dus hoger dan het voor haar toegestane inkomen van €1.256,08.

Mevrouw Jansen heeft in 2022 € 360,- zelf betaald aan haar eigen risico en eigen bijdrage aan zorgkosten (exclusief tandartskosten). Gedeeld door 12 is dit € 30,- per maand.

Wanneer zij dit bedrag aftrekt van haar maandinkomen in 2022, is dit € 1.230,- (€1.260,- - €30,-). Hiermee valt haar inkomen onder het toegestane inkomen en kan zij alsnog in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.


Let op: door u betaalde tandartskosten in 2022 tellen niet mee.

 

Welke bewijsstukken moet u meesturen?

Deze stukken altijd meesturen

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Een gespecificeerd jaaroverzicht van uw zorgkosten met het door u betaalde eigen risico en/of de eigen bijdrage aan zorgkosten in 2021 én 2022. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of downloaden op de website van uw zorgverzekeraar. 

Is er sprake van indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet?

 • Kopieën van de indicatie Wmo of Jeugdwet van u (of de persoon voor wie u de aanvraag doet).
 • Kopieën van de indicatie(s) Wlz van u (of de persoon waarvoor u de aanvraag doet).

Deze stukken altijd meesturen

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Een gespecificeerd jaaroverzicht van uw zorgkosten met het door u betaalde eigen risico en/of de eigen bijdrage aan zorgkosten in 2021 én 2022. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of downloaden op de website van uw zorgverzekeraar.
 • Kopie van uw bankpas van de bankrekening waarop u het geld wilt ontvangen.
 • Kopieën van de inkomensspecificatie (bijvoorbeeld loonstrook, pensioenspecificatie, bewijsstuk alimentatie etc.) van u en uw eventuele partner van de maand november 2022. En bij wisselende inkomsten van de maanden september, oktober en november 2022.

Is er sprake van indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet?

 • Kopieën van de indicatie Wmo of Jeugdwet van u (of de persoon voor wie u de aanvraag doet)
 • Kopieën van de indicatie(s) Wlz van u (of de persoon waarvoor u de aanvraag doet)

Aanvragen

 1. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op uw computer heeft opgeslagen. 
 2. Klik op de knop ‘Digitaal aanvragen’.
 3. Log in met uw DigiD.
 4. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 5. Volg de stappen in het aanvraagformulier.

Let op: Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beiden in te loggen met DigiD.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’
 2. Print het aanvraagformulier
 3. Vul het aanvraagformulier in
 4. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op A4 formaat meestuurt met het formulier. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen)

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Veelgestelde vragen

De tegemoetkoming is maximaal € 300,-. Dit geld kunt u uitgeven zoals u dat wilt. Het precieze bedrag stelt de gemeente Houten vast nadat alle aanvragen binnen zijn. Het budget wordt namelijk verdeeld over alle mensen die in aanmerking komen.

Dan hoeft u maar één aanvraagformulier in te vullen en in te leveren. Het andere formulier kunt u weggooien.