De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2024

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En woonde u in (een deel van) 2023 in de gemeente Houten? Dan kunt u een bijdrage van maximaal 300,- in uw zorgkosten krijgen. U kunt dit geld besteden zoals u dat wilt.

Belangrijk

Het is vanaf 15 april 2024 tot en met 30 juni 2024 mogelijk een aanvraag in te dienen bij WIL. Na 30 juni 2024 is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

 • u was op 1 januari 2023 18 jaar of ouder
 • u woonde in (een deel van) 2023 in de gemeente Houten
 • uw inkomen in november 2023 was niet hoger dan de inkomensgrens of
 • uw inkomen in november 2023 was hoger dan de inkomensgrens. Maar in 2023 had u veel eigen bijdragen en/of een eigen risico van uw zorgkosten. Als u deze samen aftrekt van uw inkomen, was uw inkomen gelijk of lager dan de inkomensgrens.
  Let op: tandartskosten tellen niet mee.

En

 • u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind (uw kind was op 1 januari 2023 nog geen 18 jaar) waarvoor u een aanvraag doet, heeft al langer dan een jaar een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Jeugdwet en/of de Wet langdurige zorg of
 • u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind (uw kind was op 1 januari 2023 nog geen 18 jaar) waarvoor u een aanvraag doet, heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg of
 • u en/of uw eventuele partner heeft geen indicatie. In 2022 én 2023 betaalde u en/of uw partner minimaal € 350,- eigen risico of eigen bijdrage aan zorgkosten.
  Let op: tandartskosten tellen niet mee

Hoogte inkomen en rekenvoorbeeld

Netto bedragen zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm per 1 juli 2023)

 

Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2023
Mensen van 18 t/m 20 jaar (zonder kinderen)**120% bijstandsnorm
Alleenstaande€ 342,41
Gehuwden/samenwonenden*, beide partners 18, 19 of 20 jaar € 684,82
Gehuwden/samenwonenden*, één partner 18, 19 of 20 jaar, één partner ouder€ 1.333,08

 

Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2023
Mensen van 18 t/m 20 jaar (met ten laste komende kinderen)**120% bijstandsnorm
Alleenstaande ouder€ 342,41
Gehuwden/samenwonenden*, beide partners 18, 19 of 20 jaar€ 1.081,08
Gehuwden/samenwonenden*, één partner 18, 19 of 20 jaar, één partner ouder€ 1.729,34
Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2023
Mensen tussen 21 jaar en AOW-leeftijd120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.386,95
Gehuwden/samenwonenden*€ 1981,34

 

Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2023
Mensen met een AOW-leeftijd120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.547,74
Gehuwden/samenwonenden*€ 2.101,70

 

Inkomen betreffende de maanden september, oktober en november 2023
Mensen wonend in een instelling of verblijfsindicatie120% bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 442,60
Gehuwden/samenwonenden*€ 740,12

Dit zijn netto bedragen, exclusief vakantiegeld. Normen 1 juli 2023.    
* Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen van u en uw partner.     
** studiefinanciering en het maximale wat iemand kan lenen, wordt gezien als (mogelijk) inkomen.

Mevrouw Jansen is 50 jaar oud en woont alleen. Haar inkomen was in 2023 € 1.400,- per maand. Haar inkomen is dus hoger dan het voor haar geldende inkomensgrens van €1.386,95.

Mevrouw Jansen heeft in 2023 € 360,- zelf betaald aan haar eigen risico en eigen bijdrage aan zorgkosten (exclusief tandartskosten). Gedeeld door 12 is dit € 30,- per maand.

Wanneer zij dit bedrag aftrekt van haar maandinkomen in 2023, is dit € 1.400,- €30, = €1.370,-. Hiermee valt haar inkomen onder de inkomensgrens en kan zij alsnog in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.


Let op: door u betaalde tandartskosten in 2023 tellen niet mee.

Welke bewijsstukken moet u meesturen?

Deze stukken altijd meesturen

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Een gespecificeerd jaaroverzicht van uw zorgkosten met het door u betaalde eigen risico en/of de eigen bijdrage aan zorgkosten in 2022 én 2023. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of downloaden op de website van uw zorgverzekeraar. 

Is er sprake van indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet?

 • Kopieën van de indicatie Wmo of Jeugdwet van u (of de persoon voor wie u de aanvraag doet).
 • Kopieën van de indicatie(s) Wlz van u (of de persoon waarvoor u de aanvraag doet).

Deze stukken altijd meesturen

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Een gespecificeerd jaaroverzicht van uw zorgkosten met het door u betaalde eigen risico en/of de eigen bijdrage aan zorgkosten in 2022 én 2023. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of downloaden op de website van uw zorgverzekeraar.
 • Kopie van uw bankpas van de bankrekening waarop u het geld wilt ontvangen.
 • Kopieën van de inkomensspecificatie (bijvoorbeeld loonstrook, pensioenspecificatie, bewijsstuk alimentatie etc.) van u en uw eventuele partner van de maand november 2023. En bij wisselende inkomsten van de maanden september, oktober en november 2023.

Is er sprake van indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet?

 • Kopieën van de indicatie Wmo of Jeugdwet van u (of de persoon voor wie u de aanvraag doet)
 • Kopieën van de indicatie(s) Wlz van u (of de persoon waarvoor u de aanvraag doet)

Aanvragen

 1. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op uw computer heeft opgeslagen. 
 2. Klik op de knop ‘Digitaal aanvragen’.
 3. Log in met uw DigiD.
 4. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 5. Volg de stappen in het aanvraagformulier.

Let op: Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beiden in te loggen met DigiD.

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’.
 2. Print het aanvraagformulier.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op A4 formaat meestuurt met het formulier. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen).

Veelgestelde vragen

De tegemoetkoming is maximaal € 300,-. Dit geld kunt u uitgeven zoals u dat wilt. Het precieze bedrag stelt de gemeente Houten vast nadat alle aanvragen binnen zijn. Het budget wordt namelijk verdeeld over alle mensen die in aanmerking komen.