Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (MijnBSR)

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen?

Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding  Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?

Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding indient. Ga naar MijnBSR (Belastingsamenwerking Rivierenland), u heeft wel uw DigiD gegevens nodig. Of bel 0344 – 704 704 voor een aanvraagformulier.