Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans deel te nemen aan activiteiten binnen of buiten school.

Bijvoorbeeld schoolreisjes, sport of muziekles. U meldt zelf uw kind(eren) aan bij Stichting Leergeld.