Dank voor uw feedback!

In 2021 liet Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Ruim 800 klanten werkten hieraan mee.

Omdat WIL een beter beeld wilde krijgen van het verhaal achter de cijfers is er ook een vervolgonderzoek uitgevoerd. Dit werd door een onafhankelijk onderzoeksbureau gedaan met een kleine groep klanten. De thema’s  zelfredzaamheid, ondersteuning en vertrouwen stonden hierbij centraal. Ook dit vervolgonderzoek is inmiddels afgerond.

Bekijk de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek

Cijfers voor onze dienstverlening

Voor onze dienstverlening geven klanten de volgende cijfers:

  • klanten met een bijstandsuitkering: 7,6
  • klanten Schuldhulpverlening: 8,0
  • klanten met alleen een minimaregeling: 7,9

Overige resultaten

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 93% van de klanten het fijn vindt om de uitkering rond de 20e te ontvangen en dat zij hierdoor hun rekeningen op tijd kunnen betalen. Daarnaast zien we dat sommige klanten meer hulp kunnen gebruiken in hun leven, maar niet weten waar ze deze hulp kunnen vragen. Wat we ook belangrijk vinden om te weten is dat ongeveer 50% van onze klanten het spannend vindt om contact te hebben met WIL.  In de aanvullende gesprekken geven klanten onder andere aan dat zij persoonlijk contact in de dienstverlening belangrijk vinden. 

Wat doet WIL met de resultaten?

Het onderzoek geeft aan welke dingen goed gaan en waar verbetering nodig is. Deze twee verbeterpunten pakken we bijvoorbeeld op:

  • het verlagen van de drempel die klanten ervaren
  • hulp bieden aan mensen die minder zelfredzaam zijn
  • Ook bij WIL blijven we ons verder ontwikkelen. De feedback van onze klanten helpt ons hierbij.

Graag bedanken we iedereen voor het meedoen.