Aflostermijn schuldregelingen naar 18 maanden

Misschien heeft u het al gehoord of gelezen? De looptijd van de wettelijke schuldsanering (WSNP) wordt vanaf 1 juli 2023 een stuk korter; van 36 naar 18 maanden. Dit gaat ook gelden voor de aflosperiode in de minnelijke schuldregeling (Msnp).

Korter aflossen betekent dat mensen eerder rust krijgen. En minder stress. 

Ontvangt u nu schuldhulpverlening van WIL? 

WIL voert de genoemde schuldregelingen uit voor inwoners van Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein. Vraag uw contactpersoon welke regeling voor u geldt. 
Nog niet alles is duidelijk. De ontwikkelingen gaan wel snel. Op onze website houden we de nieuwe informatie voor u bij. U kunt het nakijken op www.wil-lekstroom.nl/geldzorgen.

Geldzorgen?

Wacht niet met contact opnemen! Wij maken altijd een afspraak voor een kennismakingsgesprek. En zoeken naar de beste oplossing voor u. Hierbij houden we nu al rekening met de veranderingen. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen! Contact opnemen kan via www.wil-lekstroom.nl/geldzorgen. Of bel met 030 – 70 22 300 om een afspraak te maken. 

Vragen en antwoorden over schuldregelingen per 1 juli 2023

Het Rijk wil voorkomen dat mensen stoppen met hun schuldregeling. Of weer opnieuw in de geldproblemen komen. Daarom is besloten de aflostermijn van een minnelijke schuldregeling (Msnp) te halveren. Dit klopt ook met het korter maken van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
WIL volgt dit beleid. Ons doel is om mensen sneller uit de problematische schulden te laten komen. Meteen meer rust. En minder stress. 

De nieuwe looptijd Msnp geldt per 1 juli 2023, zoals beschreven in het advies van de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet, onze brancheorganisatie. 

Wij wachten zoveel mogelijk met het versturen van betalingsvoorstellen van nieuwe schuldregelingen. Tot 1 juli 2023. De voorbereidingen kunnen we wel alvast doen. We gaan daarbij uit van wat we op dit moment weten. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Dan passen we onze dienstverlening daar op aan.

Alle nieuwe trajecten starten met een kennismakingsgesprek. Samen met de klant onderzoeken wij de financiële situatie. En kijken we naar een oplossing. Wij wachten er even mee om betalingsvoorstellen te doen aan schuldeisers. Vanaf 1 juli gaan we dat wel weer doen. Want 1 juli 2023 is de dag dat de verkorting van de aflossingstermijn echt in werking treedt. Wij laten dat aan schuldeisers weten. Ook vragen wij hen om de klant even met rust te laten. 

Wij wachten met het versturen van betalingsvoorstellen tot 1 juli. Zo zorgen we ervoor dat ook voor nieuwe klanten de termijn van 18 maanden geldt (in plaats van 36 maanden). In de meest voorkomende gevallen is de klant daarmee sneller uit de schulden. 

Er zijn weinig tot geen nadelen. Is dat bij u echter wel het geval? Dan gaan we met elkaar in gesprek.

Nee. Is het voorstel al verstuurd naar de schuldeiser? Of heeft de klant  al een brief van ons ontvangen waarin staat dat er een akkoord is bereikt met de schuldeisers? Dan geldt de verkorting van de aflossingstermijn niet. De klant heeft dan namelijk al een afspraak met de schuldeisers gemaakt voor een periode van 36 maanden. Gemaakte afspraken blijven bestaan.

Dit geldt ook als de schuldenlast is opgelost door middel van een saneringskrediet. De looptijd van dit krediet blijft 36 maanden. Op dit moment is er geen sprake van een overgangsperiode. Dit betekent dat WIL de termijn niet korter kan maken.