Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL.

Het advies kan bijvoorbeeld gaan over:

 • nieuwe regelingen
 • organisatie van de uitkeringen
 • werkloosheidsbeleid
 • schuldhulpverlening
 • collectieve klachtenbehandeling

Leden cliëntenraad

 • Hans Meerstra (voorzitter, Lopik)
 • Theo Beijaard (2e voorzitter, IJsselstein)
 • Lennard de Kok (secretaris, IJsselstein)
 • Stephanie Schoenmakers (penningmeester, Houten)
 • Martin Spanjers (IJsselstein)
 • Ada Goedhart (Lopik)
 • Hannie Sipman (Nieuwegein)
 • Shekoen Ramautarsing (Nieuwegein)
 • Marcel Siermann (Nieuwegein)
 • Maris van Leeuwen, Houten, adviseur CR
   

Notulist en ambtelijke ondersteuning

 • CR eigen vergaderingen: op dit moment niet ingevuld (notulist)
 • CR overlegvergaderingen: Betty da Costa-Tielken, WIL (notulist)

Geef uw mening

De cliëntenraad hoort graag over uw ervaringen met WIL. Af en toe houdt de raad cliëntencafés in uw gemeente. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging. U kunt uw ervaringen ook altijd delen met de cliëntenraad per e-mail.

Waar is de cliëntenraad niet voor?

De cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten. Benader hiervoor uw contactpersoon bij WIL