>  Over WIL  >  Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL.

Het advies kan bijvoorbeeld gaan over:

  • nieuwe regelingen
  • organisatie van de uitkeringen
  • werkloosheidsbeleid
  • schuldhulpverlening
  • collectieve klachtenbehandeling

Leden cliëntenraad

Wim Verhaak (db,voorzitter, Nieuwegein), Diane Breedveld (db, secretaris), Tonnie Jansen (db, penningmeester), Martin Spanjers (IJsselstein), Ada Goedhart (Lopik), Hannie Sipman (Nieuwegein), Stephanie Schoenmakers (Houten), Maris van Leeuwen (vice voorzitter, Houten).

Notulist en ambtelijke  ondersteuning: Marisha Huijten (notulist CR WIL vergaderingen) en Betty da Costa-Tielken (ambtelijke ondersteuning).

Geef uw mening

De cliëntenraad hoort graag over uw ervaringen met WIL. Af en toe houdt de raad cliëntencafés in uw gemeente. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging. U kunt uw ervaringen ook altijd delen met de cliëntenraad per e-mail of brief .

Waar is de cliëntenraad niet voor?

De cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten. Benader hiervoor uw contactpersoon bij WIL. Zie Contact.

Sidebar

Vacature

Contact met WIL


Lees ook

Jaarverslagen