Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie.

Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Overzichten

Belangrijk

  • u kunt geen rechten ontlenen aan de informatie/bedragen in de tabellen
  • afhankelijk van uw situatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn
  • vakantietoeslag van 5% ontvangt u in juni
  • deze bedragen gelden van 1 januari tot en met 31 juli 2023
Overzicht Alleenstaande (ouder)
Alleenstaande ouder leeftijdsgroep Netto per
maand 2023
Vakantietoeslag (5%)
per maand 2023
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar € 280,44 € 14,76
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.135,88 € 59,78

Gehuwden/samenwonende partners (bedrag per stel)

Gehuwden/samenwonende partners Netto per
maand 2023
Vakantietoeslag (5%)
per maand 2023
Beide partners tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.622,68 € 85,40
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) € 560,88 € 29,52
Beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) € 885,42 € 46,60
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (geen kinderen) € 1.091,78 € 57,46
Eén van beide partners 18, 19 of 20 jaar (wel kinderen) € 1.416,32 € 74,54

Kostendelersnorm* (bedrag per persoon, 21 jaar tot AOW-leeftijd)

Huishouden Netto per
maand 2023
Vakantietoeslag (5%)
per maand 2023
2 persoonshuishouden € 811,34 € 42,70
3 persoonshuishouden € 703,16 € 37,01
4 persoonshuishouden € 649,07 € 34,16
5 persoonshuishouden € 616,62 € 32,45
6 persoonshuishouden € 594,98 € 31,32

* voor meer informatie zie: de pagina kostendelersnorm

Verblijvend in inrichting

Uw situatie Netto per maand 2023 Vakantietoeslag (5%)
per maand 2023
Alleenstaande (ouder) € 362,54 € 19,08
Gehuwden € 606,98 € 31,95