>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag bekijken wij of u aan de voorwaarden voldoet.

Belangrijk

 • vraag bijzondere bijstand aan vóór u kosten maakt
 • probeer eerst via alle andere mogelijkheden de kosten vergoed te krijgen, zoals door uw zorgverzekering of het juridisch loket
 • aanvragen voor inrichtingskosten, medische kosten of tandartskosten neem eerst telefonisch contact op met WIL

Voorwaarden

 • u woont in een WIL-gemeente
 • u bent 18 jaar of ouder
 • de kosten zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed
 • de kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen

Aanvragen

 1. vul het aanvraagformulier in
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier

Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen van bijzondere bijstand.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor Bijzondere bijstand.

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Ik heb geen DigiD. Heb ik die echt nodig?

De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen. Daarom is het handig een DigiD aan te vragen. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren.

Nu een DigiD aanvragen

Let op: houd u er rekening mee dat u een activeringscode krijgt toegestuurd en dat het 5 werkdagen duurt voordat u uw DigiD kunt activeren en gebruiken.

Ik wil geen DigiD

Als u geen DigiD wilt of kunt aanvragen, kunt de bijzondere bijstand ook zonder DigiD aanvragen.

 1. vul het formulier digitaal in
 2. print het formulier
 3. zet uw handtekening
 4. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier
 5. lever het formulier met bewijsstukken in bij WIL
 6. of stuur alles per post naar WIL, t.a.v. Bijzondere regelingen

Let op: verzendkosten van uw aanvraag worden niet vergoed.

Aanvragen digitaalformulier(zonder DigiD)

Aanvragen (pdf, 1572kB)

(Post)adres WIL

Voor welke kosten?

 • bijzondere kosten - kosten die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken
 • noodzakelijke kosten - kosten die u móet maken. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen
 • de kosten moeten in Nederland zijn gemaakt

Geen bijzondere bijstand

Voor de volgende kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (belasting)schulden
 • schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • bijzondere en/of experimentele medische behandelingen die niet via de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg worden vergoed
 • verhuizing door scheiding
 • kosten die u in het buitenland maakt

Hoe hoog is de bijzondere bijstand?

 • maximaal de hoogte van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt
 • wij gaan uit van de goedkoopste en passende oplossing
 • er kan een maximumvergoeding gelden
 • soms ontvangt u bijzondere bijstand in natura (goederen of diensten)
 • afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden ontvangt u bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening. Een lening betaalt u altijd terug. Over de terugbetaling maakt u afspraken met ons

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Dat is afhankelijk van uw situatie. Bijzondere bijstand is voor iedereen met een laag inkomen. Als uw inkomen boven de gestelde norm komt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage aan de kosten. Dit noemen we draagkracht.

Moet ik mijn spaargeld gebruiken om mijn kosten te betalen?

Een deel van uw spaargeld hoeft u niet te gebruiken voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Dit heet het ‘vrij te laten vermogen’. Voor een alleenstaande is dit € 6.505,00. Voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden/samenwonenden is dit € 13.010,00.

Alles wat u boven dit bedrag aan spaargeld bezit, moet u gebruiken om de kosten zelf te betalen.

Krijg ik bijzondere bijstand voor verhuis- of woonkosten?

In principe zijn dit kosten die u zelf moet betalen. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen (een scheiding is geen bijzondere omstandigheid).

Let op: U kunt hiervoor niet het aanvraagformulier gebruiken. Neem telefonisch contact met ons op. Zie Contact.

Verhuizen door sociaal medische indicatie

Moet u noodzakelijk verhuizen als gevolg van een sociaal medische indicatie? Neemt u dan contact op met het WMO loket van uw gemeente.

Krijg ik bijzondere bijstand voor hoge zorgkosten?

In principe niet. Deze kosten worden vergoed via uw zorgverzekering. Is er sprake van een acute medische noodzaak en een bijzondere situatie? Dan beoordelen wij of u toch bijzondere bijstand kunt krijgen.

Sidebar

Aanvragen (met DigiD)

Informatie voor bewindvoerders


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein