>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al minstens 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een geldbedrag dat u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

  • u woont in een WIL-gemeente
  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
  • uw inkomen was de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • uw vermogen is niet hoger dan € 6.020,00 (als u alleenstaand bent) of € 12.040,00 (als u gehuwd bent of samenwoont)
  • u vraagt de toeslag 1 keer in de 12 maanden aan

Aanvragen

  1. print het aanvraag formulier
  2. vul het formulier in
  3. voeg de bewijsstukken bij uw formulier
  4. lever het formulier en de bewijsstukken in bij WIL
  5. of stuur het formulier met bewijsstukken per post op naar WIL, t.a.v. Bijzondere Regelingen

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de gemeente waarin u woont.

Hoogte van de individuele inkomenstoeslag
Uw situatie Lopik IJsselstein Houten Nieuwegein Vianen
Alleenstaande € 397 € 397 € 397 € 397 € 397
Alleenstaande ouder € 397 € 496 € 397 € 397 € 397
Gehuwd/Samenwonend € 567 € 567 € 567 € 567 € 567
U deelt uw woning met nog 1 volwassene* € 284 € 284 € 284 € 284 € 284
U deelt uw woning met nog 2 volwassenen* € 246 € 246 € 246 € 246 € 246
U deelt uw woning met nog 3 volwassenen* € 227 € 227 € 227 € 227 € 227
U deelt uw woning met nog 4 volwassenen* € 216 €  216 € 216 € 216 € 216

* Woont u samen met personen van 21 jaar of ouder, anders dan uw partner? Dan kunt u uw woonkosten met deze personen delen. De hoogte van de toeslag wordt hierop aanpast. Dit heet de kostendelersnorm.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en verschilt per jaar.

Hoogte toegestane inkomen per jaar
Uw situatie 2015* 2016* 2017* 2018**
Alleenstaande (ouder) € 16.170 € 16.346 € 16.533 € 1.041,40
Gehuwd/Samenwonend € 20.900 € 21.142 € 21.384 € 1.487,73
U deelt uw woning met 1 volwassene*** € 10.450 € 10.571 € 10.692 € 743,86
U deelt uw woning met 2 volwassenen*** € 8.580 € 8.580 € 8.745 € 644,69
U deelt uw woning met 3 volwassenen*** € 7.590 € 7.590 € 7.766 € 595,09
U deelt uw woning met 4 volwassenen*** € 7.040 € 7.040 € 7.183 € 565,33

* Bedragen in 2015, 2016 en 2017 zijn fiscale jaarinkomens.

**Bedragen in (1 juli) 2018 zijn per maand en netto, exclusief vakantietoeslag.

***Anders dan uw partner, van 21 jaar of ouder.

Ik woon in een instelling/Ik heb een verblijfsindicatie

Dan gelden voor u andere normen. Stuur samen met uw aanvraag de bankafschriften, inkomensspecificatie, beschikking CAK met de hoogte van uw WLZ bijdrage en uw indicatie van het CIZ mee.

Sidebar

Aanvragen (pdf, 534 kB)


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Vianen