>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is een bijbaan te hebben? Dan kun je misschien individuele studietoeslag krijgen. Dit is een financieel steuntje in de rug.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn best ingewikkeld. Ze zijn onder andere gebaseerd op de Participatiewet, de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Een paar voorwaarden zijn:

  • je woont in een WIL-gemeente
  • je bent 18 jaar of ouder
  • je hebt een structurele medische beperking waardoor je tijdens de studie geen extra inkomsten kunt bijverdienen
  • je hebt recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • je vermogen ligt onder de € 6.295,00 (als je alleenstaand bent) of € 12.590,00 (als je gehuwd bent of samenwoont)

Aanvragen

Wil je weten of je aan de exacte voorwaarden voldoet? Je bent welkom bij het Jongerenloket - zonder afspraak - van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Meld je bij de receptie van WIL op de 1e verdieping van het Stadshuis van Nieuwegein.

Besluit

Wanneer je aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvang je binnen 8 weken een brief. Hierin staat of je in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag. 

Wij doen ons best om je op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Accordeon

Veelgestelde vraag

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

Je kunt een studietoeslag krijgen voor een periode van maximaal 6 maanden. De hoogte van de toeslag is 20% van het voor jou geldende netto wettelijk minimumloon per maand. Je kunt dit geld vrij besteden.  

Sidebar

Contact met WIL


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Vianen