>  Voor u  >  Uitkering  >  Kostendelersnorm

Kostendelersnorm

Bent u 21 jaar of ouder en deelt u met meerdere volwassenen een woning? Dan wordt de hoogte van uw uitkering hierop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering is. De reden hiervoor is dat u met uw medebewoners de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

Wie tellen mee voor de kostendelersnorm?

Uw huisgenoten en eventuele partner tellen mee voor het bepalen van de kostendelersnorm.

Telt inkomen mee?

  • het inkomen van uw huisgenoten is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering
  • heeft u een partner, dan telt het inkomen en/of vermogen wel mee, omdat u een gezamenlijke huishouding heeft

Wie telt niet mee voor de kostendelersnorm?

De onderstaande huisgenoten hebben geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. U moet kunnen aantonen dat u alleen maar een commerciële relatie heeft met uw verhuurder