>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor - tijdelijk - niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan wilt u misschien kinderopvang regelen. U kunt dan mogelijk een bijdrage krijgen in de opvangkosten op basis van sociaal-medische indicatie.

Belangrijk

  • denkt u dat u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming? Neem dan contact op met WIL. Na overleg kunnen wij u een aanvraagformulier sturen
  • u kunt hiervoor niet het formulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang gebruiken dat u elders op deze site vindt

Voorwaarden

  • u kunt om medisch, psychische of sociale redenen niet volledig voor uw kinderen zorgen en heeft kinderopvang nodig
  • u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst omdat u of uw partner niet werkt, geen inburgeringslessen volgt of geen re-integratietraject volgt

Aanvragen

  • neem contact op met WIL voor overleg
  • bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar WIL, vraag om het team Bijzondere regelingen
  • na overleg sturen wij u een aanvraagformulier
  • lever het formulier en de bewijsstukken in bij WIL
  • of stuur alles per post naar WIL, t.a.v. Bijzondere regelingen

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Er geldt geen maximum inkomen voor deze regeling.

Sidebar

Contact met WIL


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Vianen