>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen kunt u daarnaast een extra tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden

U woont in een WIL-gemeente en behoort tot een van de volgende doelgroepen:

 • u heeft een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ of Anw én u maakt gebruik van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling
 • u heeft een inkomen uit werk, aangevuld met een Participatiewet uitkering
 • u bent (alleenstaande) ouder, jonger dan 18 jaar, en u volgt een fulltime opleiding
 • u volgt een voltijd opleiding. U staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling volgens de Wet Studiefinanciering of WTOS

Geen tegemoetkoming

 • u of uw partner kan uw kind(eren) zelf opvangen
 • uw partner heeft inkomen uit werk en behoort tot de bovenstaande doelgroepen

Aanvragen

 1. vul het formulier digitaal in
 2. print het formulier
 3. zet uw handtekening
 4. voeg de bewijsstukken bij uw formulier
 5. lever het formulier met bewijsstukken in bij WIL
 6. of stuur alles per post naar WIL, t.a.v. Bijzondere regelingen

Let op: verzendkosten van uw aanvraag worden niet vergoed.

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor deTegemoetkoming kosten kinderopvang. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Hierover kunt u contact opnemen met het team Bijzondere Regelingen.

Contact met WIL

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Hierover kunt u contact opnemen met het team Bijzondere Regelingen.

Contact met WIL

Sidebar

Aanvragen


(Post)adres WIL


Kinderopvangtoeslag

Voor toeslagen gaat u naar de Toeslagen website van de Belastingdienst.

Naar www.toeslagen.nl


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Vianen