Indicatie Banenafspraak

Als u een 'Indicatie banenafspraak' heeft, wordt u opgenomen in het landelijke doelgroepregister van het UWV.

U heeft recht op zo’n indicatie van het UWV als u bijvoorbeeld Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) heeft gevolgd of praktijkonderwijs (PRO). Deze indicatie kunt u aanvragen bij het UWV. Ook kunt u bij het UWV een 'aanvraag beoordeling arbeidsvermogen' (ABA) indienen als er sprake is van een ziekte of arbeidsbeperking waardoor u niet in staat bent om het minimumloon te verdienen. Het UWV kan dan de Indicatie Banenafspraak afgeven.

Heeft u hulp nodig bij het vinden of houden van werk?