WIL-direct niet beschikbaar vanwege storing

Ons team werkt met spoed aan het oplossen van deze kwestie.
Onze excuses voor het eventuele ongemak en danken u voor uw geduld en begrip.

Eenmalige energietoeslag 2023

In opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein keert Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de eenmalige energietoeslag 2023 uit.

Aan veel mensen keerde WIL de toeslag automatisch uit. Bijvoorbeeld aan veel mensen die een bijstands- of IOAW uitkering ontvangen. Heeft u een laag inkomen? En heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen op deze pagina.

Belangrijk

U kunt vanaf 11 december 2023 tot en met 30 april 2024 een aanvraag indienen voor de Energietoeslag 2023.

Voorwaarden

 • U woont in een WIL-gemeente.
 • U betaalt de energiekosten
 • Er geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres.

U heeft een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt). In de tabel hieronder ziet u om welk (netto) bedrag het gaat. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Overzicht inkomensgrenzen voor inkomens vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023
Norm120%
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag)*
120%
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ( excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)*
Pensioenvrijlating voor ouderdomspensioen**
Alleenstaande€ 1.363,06€ 1.516,97€ 25,15
Gehuwden / samenwonenden€ 1.947,22€ 2.060,21€ 50,30
Overzicht inkomensgrenzen voor inkomens vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
Norm120%
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag)*
120%
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ( excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)*
Pensioenvrijlating voor ouderdomspensioen**
Alleenstaande€ 1.386,95€ 1.547,74€ 25,15
Gehuwden / samenwonenden€ 1.981,34€ 2.101,70€ 50,30

Afhankelijk van uw woonsituatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn. U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen. 

Let op! Op de website van de Rijksoverheid worden inkomensgrenzen genoemd inclusief vakantiegeld. Wij vergelijken uw inkomen met de inkomensgrenzen exclusief vakantiegeld.

*De bedragen zijn netto per maand.
** Het betreft hier pensioenen die géén AOW-pensioen zijn. 

Voor het vaststellen of u recht heeft op de energietoeslag telt uw vermogen niet mee. 

Welke bewijstukken moet u meesturen?

Let op: lever bewijsstukken op A4 formaat in.

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt.
 • Alle inkomensgegevens en bankafschriften. Het gaat om alle bij- en afschrijvingen van alle betaalrekeningen van u en uw eventuele partner en eventuele inwonende kinderen van de laatste 3 maanden. U kan deze opvragen bij uw bank of, indien u kan internetbankieren, deze downloaden.
 • Ligt er beslag op uw inkomen? Meesturen: bewijsstuk van het beslag.
 • Heeft u momenteel een lopend minnelijk schuldregeling of wettelijke schuldregeling? Meesturen: bewijsstuk van het MSNP of Wsnp-traject.

Heb ik recht op energietoeslag 2023? Doe hier de check

Bekijk de stappen voor het aanvragen van energietoeslag.
Bekijk stappen

Aanvragen

Heeft u de check gedaan: Heb ik recht op energietoeslag?  En heeft u mogelijk recht op de energietoeslag? Dan kunt u de toeslag aanvragen. Dit kan digitaal maar ook met een papieren aanvraagformulier.

Let op: digitaal gaat sneller.

Digitaal aanvragen

 1. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op uw computer heeft opgeslagen. 
 2. Klik op de knop ‘Digitaal aanvragen’.
 3. Log in met uw DigiD.
 4. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 5. Volg de stappen in het aanvraagformulier.

Met een papieren formulier aanvragen

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’.
 2. Print het aanvraagformulier.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op A4 formaat meestuurt met het formulier. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen).

Besluit 

Wanneer uw aanvraag compleet is met alle bewijsstukken, ontvangt u binnen 4 weken een brief.  Hierin staat of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023.

Let op! Digitaal aanvragen gaat sneller.

Veelgestelde vragen

 • Inkomsten uit arbeid en/of onderneming
 • Uitkeringen zoals de bijstandsuitkering, WW uitkering, ZW uitkering, WIA uitkering, AOW uitkering en Wajong uitkering, ANW uitkering
 • Pensioenen
 • Studiefinanciering
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Kinder- en/of partneralimentatie
 • Inkomsten uit verhuur of onderhuur
 • Overige inkomsten

Betaalt u de energiekosten en heeft u een schuldregeling? Dan raden wij u aan om een aanvraag voor de energietoeslag bij ons in te dienen. Wij beoordelen dan of u recht heeft op de energietoeslag. Als u een schuldregeling heeft, dan betaalt u maandelijks aan uw schuldeisers. Of u recht heeft op energietoeslag hangt af van de hoogte van uw vrij te laten bedrag. 

Nee. de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij de Belastingdienst.

Nee. De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. U mag het hele bedrag houden.

 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting verblijven;
 • jongeren vanaf 18 tot en met 20 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en niet zelf de energiekosten betalen.

Van veel klanten had WIL voldoende informatie om te zien of iemand recht had op de energietoeslag 2023. Maar dit was niet van iedereen bekend. Zo kenden we niet het huidige inkomen van ondernemers. Van sommige uitkeringen had WIL niet alle benodigde informatie om betalingen uit te kunnen voeren. En van kostendelers kon WIL niet zien wie de energierekening betaalde. Het ging dus om uw persoonlijke situatie of WIL de energietoeslag automatisch over kon maken.

Studenten die aanspraak maken op studiefinanciering krijgen een tegemoetkoming van DUO. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Voor Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein geldt dat de energietoeslag in 2023 € 800,- is. Misschien heeft u ergens gelezen dat in sommige gemeenten € 1.300,- wordt uitgekeerd. Dat komt door keuzes die gemeenten zelf mochten maken. 
Sommige gemeenten, ook die van ons, keerden in februari al een deel uit als aanvulling op de energietoeslag 2022. Het totaal aan energietoeslag 2022 kwam in onze gemeenten daarmee op € 1.800,- per huishouden dat er recht op had. Sommige andere gemeenten deden dat nog niet. Zij gaan nu dus in 1 keer € 1.300,- uitkeren. In onze gemeenten is er voor 2023 nog € 800,- beschikbaar per huishouden dat er recht op heeft.