WIL-direct niet beschikbaar vanwege storing

Ons team werkt met spoed aan het oplossen van deze kwestie.
Onze excuses voor het eventuele ongemak en danken u voor uw geduld en begrip.

'Ik kan laten zien wat ik waard ben'

Nikita van Dort (26) heeft een lichamelijke beperking en is beperkt inzetbaar. Toch vond ze tot haar grote trots een baan bij de Vermaat Groep in IJsselstein.

Haar werkgever viel in de eerste plaats voor haar inzet en enthousiasme. Maar de loonkostensubsidie, betaalde jobcoach en no-risk polis van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) hielpen ook. 

Nikita is chronisch ziek en heeft veel pijn. Haar baan in de zorg moest ze opgeven. Drie jaar zat ze thuis. Ze werd er depressief van. “Ik dacht: ik kan niks meer. Toen zette ik de knop om: het zou me lukken!” Ze zag een personeelsadvertentie van de Vermaat Groep in IJsselstein, solliciteerde en werd aangenomen. 
Sinds juni werkt ze 30 uur per week op de afdeling HR-support. Ze heeft het er enorm naar haar zin. “Het is een leuke afdeling met fijne collega’s. Ik voel me er thuis. Ik wil graag laten zien wie ik ben en wat ik kan.”

Fijne regelingen

“Speciaal voor mensen als Nikita bestaan er fijne regelingen die het voor werkgevers erg aantrekkelijk maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen”, zegt Khalid Arraiss, job- en werkcoach bij Werk en Inkomen Lekstroom. “WIL heeft de taak om deze regelingen aan te bieden aan zowel werkgever als werknemer.”
Mensen met een arbeidsbeperking – bijvoorbeeld omdat ze zoals Nikita chronisch ziek zijn – komen, meestal via UWV, in het zogeheten Doelgroepenregister. In het kader van de Banenafspraak die het kabinet met werkgevers en werknemers heeft gemaakt, krijgen werkgevers die mensen aannemen uit dat register, (financiële) ondersteuning. Het doel is om zo in 2026 125.000 extra banen te genereren voor mensen met een arbeidsbeperking. “Registratie in het Doelgroepenregister is vereist om van de verschillende regelingen gebruik te kunnen maken”, zegt Khalid. 

Percentage

Een van de belangrijkste regelingen is de zogeheten loonkostensubsidie. Op basis van een loonwaarde onderzoek bepaalt UWV voor hoeveel procent een werknemer inzetbaar is. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. “De werkgever betaalt dus alleen het salaris voor het percentage dat de betreffende werknemer daadwerkelijk bijdraagt aan zijn onderneming. Het mooie van deze regeling is dat het een open eind regeling is, die in principe voor de hele periode van het dienstverband geldt.” WIL keert de loonkostensubsidie uit aan de werkgever.
Als extra garantie biedt UWV een zogeheten ‘no-risk’ polis aan. Dit houdt in dat een werkgever niet verantwoordelijk is voor de kosten wanneer een medewerker zich ziekmeldt. Wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, komt de medewerker in beeld bij UWV voor een beoordeling.
De re-integratie wordt in de eerste twee ziektejaren uitgevoerd door WIL in samenwerking met UWV. “De werkgever loopt dus geen enkel risico op extra kosten als een werknemer met een beperking uitvalt”, zegt Khalid.

Jobcoach

Tenslotte stelt WIL gedurende twee jaar een jobcoach beschikbaar of betaalt de kosten van een door de werkgever aangestelde jobcoach, zoals in het geval van Nikita. “Deze regelingen zijn heel succesvol”, ziet Khalid. “We bemiddelen op dit moment steeds meer mensen met een beperking naar werk.”
Nikita vaart er wel bij. Ze werd eigenlijk aangenomen voor een baan in de keuken, maar dat bleek lichamelijk al snel te zwaar. “Ik wilde echter graag bij Vermaat blijven. Dus heb ik brutaalweg gevraagd: hebben jullie iets anders voor me? Toen kwamen ze met deze baan.”
Ze heeft een aangepaste werkplek en draait volop mee. Eens per week praat ze met haar jobcoach. “Die wil graag horen hoe het gaat. Nou prima. Ik ben heel trots op wat ik heb bereikt.””  
Haar boodschap voor iedereen die door ziekte moeilijk werk kan vinden: “Laat je door niemand wijs maken dat je niets kunt. Geef nooit op!”