Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Of heeft u een laag inkomen en al langer dan een jaar een indicatie vanuit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz? Eén keer in het jaar kan de gemeente Houten een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven.

Informatie over de tegemoetkoming en de aanvraagperiode wordt medio mei 2023 op onze website geplaatst.