Tegemoetkoming zorgkosten Lopik 2023

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente Lopik een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. 

Belangrijk

Lever uw aanvraag vóór 1 oktober 2023 in bij WIL.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Lopik
 • uw inkomen in juli 2023 was niet hoger dan het maximaal toegestane inkomen (zie hoogte van uw inkomen). Bij wisselende inkomsten kijken we naar u inkomen over de maanden mei, juni en juli 2023.


EN u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind waarvoor u een aanvraag doet, heeft…

 • minimaal één jaar een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of
 • minimaal één jaar een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg of
  een geldige gehandicaptenparkeerkaart of
 • een brief van het UWV waaruit blijkt dat u (of de persoon waarvoor u de aanvraag doet) een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering heeft op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid of
 • een indicatie voor ‘zittend ziekenvervoer’ vergoed door de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of
 • een chronische ziekte zoals beschreven op de lijst chronische ziekten van het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Check hiervoor de lijst chronische zieken

 

Dat is afhankelijk van uw situatie. Bekijk het toegestane inkomen in de tabel.  
Netto bedragen, zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm per 1 juli 2023)  
 

Mensen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen
Samenstelling huishoudenToegestane inkomen
Alleenstaande€ 342,41
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan 21 jaar€ 684,82
Gehuwden/samenwonenden, één jonger dan 21 jaar, één ouder€ 1.333,08
Mensen van 18 tot 21 jaar, met kinderen
Samenstelling huishoudenToegestane inkomen
Alleenstaande ouder€ 342,41
Gehuwden/samenwonenden*, beiden jonger dan 21 jaar€ 1.081,08
Gehuwden/samenwonenden*, één jonger dan 21 jaar, één ouder€ 1.729,34
Mensen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Samenstelling huishoudenToegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.386,95
Gehuwden/samenwonenden*€ 1.981,34
Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd
Samenstelling huishoudenToegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 1.547,74
Gehuwden/samenwonenden*€ 2.101,70
Mensen wonend in een instelling
Samenstelling huishoudenToegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder€ 442,60
Gehuwden/samenwonenden*740,12

* Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen van u en uw partner
U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.
 

Aanvragen

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’
 2. Print het aanvraagformulier
 3. Vul het aanvraagformulier in
 4. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op A4 formaat meestuurt met het formulier. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen)

Wanneer u uw aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert, ontvangt u binnen 8 weken het besluit. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming zorgkosten Lopik. 


Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt. 

Veelgestelde vragen

Als u vorig jaar van Werk en Inkomen Lekstroom een tegemoetkoming heeft gekregen hoeft u in 2023 géén aanvraag in te dienen. U krijgt het geldbedrag uiterlijk in december 2023 automatisch uitbetaald door WIL. 

Wij doen ons best om de aanvraag mogelijkheid zo makkelijk mogelijk te maken. Helaas is het dit jaar nog niet mogelijk om met een DigiD een aanvraag voor de tegemoetkoming zorgkosten Lopik 2023 te doen. 

De tegemoetkoming is € 400,-. Dit geld kunt u uitgeven zoals u dat wilt. 

Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, ontvangt u voor 31 december 2023 het geld op uw rekening.

U kunt contact opnemen met de klantenservice van WIL.