Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al minstens 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Dit is een geldbedrag dat u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

 • U woont in Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • U heeft de toeslag de afgelopen 12 maanden niet eerder gekregen.

Uw inkomen was de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en verschilt per jaar. Zie onderstaande tabel.

Hoogte toegestane inkomen per jaar
>Uw situatie 2020* 2021* 2022* 2023** maand
Alleenstaande (ouder) € 17.412 € 17.607 € 17.852 € 1.249,47
Gehuwd/Samenwonend € 22.154 € 22.317 € 22.616 € 1.784,95
U deelt uw woning met 1
volwassene***
€ 11.077 € 11.158 € 11.308 € 892,47
U deelt uw woning met 2
volwassene***
€ 8.964 € 9.008 € 9.127 € 773,48
U deelt uw woning met 3
volwassene***
€ 7.937 € 8.111 € 8.235 € 713,98
U deelt uw woning met 4
volwassene***
€ 7.541  € 7.705 € 7.8235 € 678,28

* Bedragen in 2020, 2021 en 2022 zijn (totale) jaarinkomens.

**Bedragen in  2023 zijn per maand en netto, exclusief vakantietoeslag.

***Anders dan uw partner, van 27 jaar of ouder.

Ik woon in een instelling/Ik heb een verblijfsindicatie

Dan gelden voor u andere normen. Stuur samen met uw aanvraag de bankafschriften, inkomensspecificatie, beschikking CAK met de hoogte van uw WLZ bijdrage en uw indicatie van het CIZ mee.

Uw vermogen is niet hoger dan € 7.605,- (als u alleenstaand bent) of € 15.210,- (als u alleenstaande ouder, gehuwd bent of samenwoont).
 

Digitaal aanvragen

Heeft u minstens 3 jaar een Participatiewet uitkering? En ontvangt u deze nog steeds? Dan kunt u digitaal aanvragen. U ziet meteen of u wel of niet in aanmerking komt. Heeft u recht op de toeslag? Dan ontvangt u gelijk het besluit en binnen 1 week staat het geld op uw rekening.

 • ga naar het aanvraagformulier
 • log in met uw DigiD
 • heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl
 • vul het aanvraagformulier in en druk op verzenden

Als u het geld digitaal aanvraagt, ontvangt u gelijk het besluit en binnen 1 week staat het geld op uw rekening.

Digitaal aanvragen niet voor iedereen

Soms heeft u wel recht op de toeslag, maar is digitaal aanvragen niet mogelijk. Gebruik dan het formulier (PDF). Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U ontvangt geen uitkering op grond van de Participatiewet maar uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm
 • U woont met 3 of meer personen (geen gezinsleden) in 1 huis. U kunt dan de kosten samen delen (kostendelersnorm)

 1. print het aanvraagformulier
 2. vul het formulier in
 3. voeg de bewijsstukken op A4 formaat bij uw formulier
 4. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Stadsplein 1b, Nieuwegein)
 5. of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen)

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Veelgestelde vragen

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de gemeente waarin u woont.

Hoogte van de individuele inkomenstoeslag
Uw situatie Bedrag
Alleenstaande € 437
Alleenstaande ouder € 437
Gehuwd/Samenwonend € 624
U deelt uw woning met nog 1 volwassene* € 312
U deelt uw woning met nog 2 volwassene* € 271
U deelt uw woning met nog 3 volwassene* € 250
U deelt uw woning met nog 4 volwassene* € 238

* Woont u samen met personen van 21 jaar of ouder, anders dan uw partner? Dan kunt u uw woonkosten met deze personen delen. De hoogte van de toeslag wordt hierop aanpast. Dit heet de kostendelersnorm.