Studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is een bijbaan te hebben? Dan kun je misschien studietoeslag krijgen.

De studietoeslag is een netto bedrag per maand. Het is een financieel steuntje in de rug.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn best ingewikkeld. Ze zijn onder andere gebaseerd op de Participatiewet, de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Op deze pagina zijn de wijzigingen van april 2022 verwerkt. Een paar voorwaarden zijn:

  • Je woont in een WIL-gemeente.
  • Je bent jonger dan 18 jaar voor mbo, hbo en wo studenten.
  • Je hebt recht op studiefinanciering (WSF) of op een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Je ontvangt geen Wajong uitkering.
  • Je hebt een structurele medische beperking waardoor je tijdens de studie geen extra inkomsten kunt bijverdienen. Wij vragen geneeskundig en/of arbeidsdeskundig advies om te beoordelen of je recht hebt op de studietoeslag.

Voor de studietoeslag is het niet nodig om je kosten aan te tonen.

Het vermogen telt niet mee. Dit kan alimentatie zijn, een spaarrekening of een ouderlijke bijdrage. Hiermee verandert de hoogte van de studietoeslag niet.

De stage vergoeding kan invloed hebben op je studietoeslag.

Voor een stagevergoeding geldt van 1 april t/m 30 juni een vrijlating van € 180,- per maand. Vanaf 1 juli 2022 is er altijd een maximale vrijlating van € 181,67 per maand. Krijgt de aanvrager een hogere stagevergoeding? Dan gaat het extra bedrag van de studietoeslag af. Kijk goed welke vergoedingen je krijgt. Overleg zo nodig met het jongerenloket welk bedrag je mag houden of wat er wordt afgetrokken.

Aanvragen

Wil je weten of je aan de exacte voorwaarden voldoet? Of wil je studietoeslag aanvragen?

De medewerkers helpen je graag verder.

Wanneer je aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvang je binnen 8 weken een brief. Hierin staat of je in aanmerking komt voor de studietoeslag. 

Wij doen ons best om je op tijd een brief te sturen. Soms kan het wat langer duren.

Veelgestelde vraag

Overzicht studietoeslag
Studietoeslag leeftijd in jaren Per 1 juli 2022 Per 1 januari 2023
21 jaar en ouder € 328 € 355
20 jaar € 262 € 284
19 jaar € 197 € 213
18 jaar € 164 € 178
17 jaar € 130 € 141
16 jaar € 113 € 123
15 jaar € 99 € 107