Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

In sommige gevallen kunt u daarnaast een extra tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden

U woont in een WIL-gemeente en behoort tot een van de volgende doelgroepen:

 • u heeft een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ of Anw én u maakt gebruik van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling;
 • u heeft een inkomen uit werk, aangevuld met een Participatiewet uitkering;
 • u bent (alleenstaande) ouder, jonger dan 18 jaar, en u volgt een fulltime opleiding;
 • u volgt een voltijd opleiding. U staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling volgens de Wet Studiefinanciering of WTOS.

Geen tegemoetkoming

 • u of uw partner kan uw kind(eren) zelf opvangen;
 • uw partner heeft inkomen uit werk en behoort tot de bovenstaande doelgroepen.

Dit is afhankelijk van uw situatie. Hierover kunt u contact opnemen met het team Bijzondere Regelingen.

Aanvragen

 1. Vul het formulier digitaal en volledig in.
 2. Print het formulier.
 3. Zet uw handtekening.
 4. Lever het formulier in bij WIL (Zoomstede 19, Nieuwegein)
 5. Of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen).

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming kosten kinderopvang. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Veelgestelde vragen

Dit is afhankelijk van uw situatie. Hierover kunt u contact opnemen met het team Bijzondere Regelingen.