WIL is op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024 gesloten voor bezoekers. 
We zijn wel per telefoon en e-mail bereikbaar. 
Bekijk het hele bericht op onze website. 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor tijdelijk niet altijd voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen?

Dan is kinderopvang misschien nodig. WIL kan u mogelijk helpen met een geldbedrag voor de kosten van de kinderopvang door uw situatie. Dit noemen wij kinderopvang bij een sociaal-medische indicatie (SMI).

Belangrijk

 • Denkt u dat u mogelijk recht heeft op deze tegemoetkoming SMI? Neem dan altijd eerst contact op met WIL. Er is telefonisch spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur. Na overleg kunnen wij u een aanvraagformulier sturen.

De vergoeding van de kinderopvang is om u en uw partner tijdelijk te helpen. Dit is voor maximaal zes maanden. Als u het nodig heeft, kan WIL de hulp verlengen met nog zes maanden extra.

Samen met uw hulpverlener maakt u een plan. In dit plan staat hoe u gaat zoeken naar oplossingen om minder gebruik te maken van kinderopvang. Of om de kinderopvang helemaal niet meer nodig te hebben.

 • U of uw gezin heeft ernstige lichamelijke, psychische of sociale problemen.
 • Door de situatie in uw gezin heeft u kinderopvang nodig. Omdat u niet volledig voor uw kinderen kunt zorgen. Of omdat uw kind een probleem heeft.
 • U heeft geen recht op toeslag voor kinderopvang van de Belastingdienst. Omdat u of uw partner niet werkt, geen lessen van inburgering volgt of geen re-integratietraject volgt.
 • Het is (nog) niet mogelijk dat uw kind gebruik maakt van andere hulp, zoals peuteropvang, medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum.
 • U heeft niemand gevonden die u kan helpen met de opvang van uw kind of uw kinderen. Zoals bijvoorbeeld familie of buren.
 • U zoekt naar een andere oplossing voor kinderopvang voor uw kinderen.
 • U doet wat u kunt om de problemen zoveel mogelijk op te lossen.
 • De kinderopvang is voor kinderen tot en met de basisschool.
 • Er geldt geen maximum inkomen voor deze regeling.

 • Bel of mail WIL om te overleggen.
 • Na overleg stuurt WIL u een aanvraagformulier.
 • Lever het aanvraagformulier en de bewijsstukken in bij WIL. Persoonlijk of stuur alles per post naar WIL, team Bijzondere regelingen.
 • U vraagt de vergoeding aan voordat u start met de kinderopvang.
 • Na goedkeuring van WIL start de hulp bij de kosten van kinderopvang.
 • De hulp van WIL bij de kosten van kinderopvang is voor zes maanden.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een besluit over de vergoeding. Soms kan het langer duren als wij nog gegevens van u nodig hebben. Meld uw kind pas aan bij de kinderopvang na ons besluit.