De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Laatste nieuws energietoeslag

Op 21 september keurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de energietoeslag 2023 goed. Op 3 oktober zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel afhandelen. WIL bereidt zich voor op de volgende stap voor de uitvoering van de wet.

Na de afhandeling in de Eerste Kamer gaat WIL meteen de volgende stap zetten om ervoor te zorgen dat de meeste mensen het bedrag automatisch uitgekeerd kunnen krijgen. 
Het vraagt tijd om informatie uit te wisselen met diverse instanties. Wij doen ons best om de automatische uitbetaling van de energietoeslag (€ 800,-) op zijn laatst in december 2023 te kunnen doen. Ontvangers krijgen hierover een brief met het besluit. Nog even uw geduld dus. Wij hopen op uw begrip.
 

Informatie over de energietoeslag 2023 via WIL

Op de webpagina Energietoeslag houden wij de laatste informatie voor u bij.

Laag inkomen? Bekijk ook de pagina Extra’s

Als u een laag inkomen heeft, kunt u financiële extra’s aanvragen. De extra's zijn voor mensen:
•    met een (bijstands)uitkering;
•    werkenden die weinig verdienen;
•    AOW'ers (met of zonder klein pensioen).

Meer informatie over Extra’s via WIL