WIL is op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024 gesloten voor bezoekers. 
We zijn wel per telefoon en e-mail bereikbaar. 
Bekijk het hele bericht op onze website. 

Privacy

WIL en uw gegevens

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) slaat uw persoonsgegevens op en gebruikt deze. Dat is nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Op deze manier kunnen wij efficiënt en effectief werken. Wij bewaren formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert. Bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verzamelen en controleren wij gegevens. Dit doen we soms door middel van waarnemingen (zoals huisbezoeken).

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming:

Extra informatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe WIL met uw gegevens omgaat. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. Daarom slaan wij persoonsgegevens veilig op, voor het overgrote deel in ons klantenadministratieprogramma Suite4Sociaal Domein en CompetenSys. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, zoals voor de gegevens op MijnOverheid.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Of voor een doel waar u, op het moment dat u de gegevens aan WIL gaf, niet van op de hoogte was.

Wanneer WIL over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zal WIL duidelijk aangeven waarom niet. Voor meer informatie zie Uw gegevens inzien.

Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe WIL met uw gegevens omgaat. WIL doet er alles aan om aan deze eisen te voldoen.

Vindt er ondanks alle maatregelen toch een datalek plaats bij WIL? Denk bijvoorbeeld aan diefstal of hacking van persoonsgegevens. Dan houden wij ons aan de wettelijke meldplicht en melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij dan de klanten van wie de gegevens zijn gelekt.

Gaat er volgens u iets mis in de manier waarop WIL met persoonsgegevens omgaat? Heeft u bijvoorbeeld een brief ontvangen die voor een andere klant bedoeld is? Meld dit dan aan ons. U doet dit door contact op te nemen met onze klantenservice en te vragen naar onze medewerker gegevensbescherming.

In het verwerkingsregister kunt u nakijken welke persoonsgegevens wij bij WIL gebruiken.

Openbare Verwerkingsregister WIL.pdf (71.96 KB)

Daarnaast heeft WIL aanvullende privacy regels vastgelegd in verschillende documenten. De belangrijkste documenten zijn het privacybeleid en het privacyreglement. 

WIL heeft aanvullende privacy regels vastgelegd in verschillende documenten. De belangrijkste documenten zijn het privacybeleid en het privacyreglement.

Onderstaand vindt u de documenten:

Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden geven. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Binnen WIL worden (digitale) persoonsgegevens opgeslagen op het kantoornetwerk en de programma's waar onze medewerkers mee werken. De belangrijkste zijn Suite4Sociaal Domein, CompetenSYS en OnView. De persoonsgegevens zijn beschermd door de toegang daartoe te regelen via (digitale) rechten. Medewerkers van WIL hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast vragen wij van al onze medewerkers altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).