Boetes

Geeft u wijzigingen in uw woon-, leef- of financiële situatie op tijd en naar waarheid door? Dan loopt u geen risico op een boete.

Wijzigingen niet doorgegeven

Geven mensen geen of niet de juiste informatie? En is hen dat te verwijten? Dan is WIL verplicht een waarschuwing te geven of een boete op te leggen.

Lees meer op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Altijd terugbetalen

Het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen, moet iemand altijd helemaal terugbetalen. Daarbovenop komt een boete.

Hoogte boete
De boete is een percentage van het bedrag dat ten onterechte is ontvangen. De hoogte van een boete is niet standaard en hangt af van

  • hoogte van het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen;
  • wat iemand heeft gedaan en in hoeverre dat hem/haar is te verwijten;
  • omstandigheden waaronder iemand heeft gefraudeerd.

Overzicht percentage boetes

WIL beoordeelt de situatie en stelt de hoogte van de boete vast. Grofweg gelden de volgende regels:

Overzicht met mate schuld, hoe hoog de boete wordt en de terugbetalingstermijn
Mate van verwijtbaarhied Hoogte boete Terugbetaling (naar draagkracht te voldoen in
Opzet 100% 24 maanden
Grove schuld 75% 18 maanden
Nalatigheid, laakbaarheid 50% 12 maanden
Verminderde verwijtbaarheid 25% 6 maanden

Regels

Wilt u weten wat de regels zijn rondom boetes? Lees dan het 'Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten'. Zie www.overheid.nl.

Lees de spelregels bij een uitkering er nog eens op na. U kunt ook een video over de spelregels bekijken.