Controle uitkering

Medewerkers van WIL controleren op verschillende manieren -  met en zonder aankondiging - of u recht heeft op de uitkering die u aanvraagt of ontvangt. Zij controleren of uw woonsituatie, leefsituatie en financiële situatie klopt met wat u heeft opgegeven.

De controle gebeurt met behulp van:

  • opvragen van informatie bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en UWV;
  • interne administratieve controle;
  • aanvullende informatie van uzelf (per telefoon of een persoonlijk gesprek);
  • inzetten van verschillende onderzoeksmiddelen; internetonderzoek, waarnemingen, huisbezoek en buurtonderzoek;
  • inzetten van de Sociale Recherche voor strafrechtelijk onderzoek.

Verandert er iets in uw situatie?

Geef het ons direct door.