Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder van een van onze klanten met een uitkering of in de schuldhulpverlening, dan kunt u bij WIL zaken regelen en aanvragen voor uw klant.

WIL zaken

Als u namens uw klant een aanvraag bij schuldhulpverlening wilt indienen, dan kan dat. Deze aanvraag gaat anders dan een reguliere aanvraag.

Aanvraag indienen

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Geef aan dat u beschermingsbewindvoerder bent. Voeg ook de beschikking van de onderbewindstelling bij.

WIL beoordeelt de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag beoordelen wij of uw klant in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Is dat het geval, dan vragen wij u per brief om aanvullende gegevens.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of twijfelt u over het doen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op

Jaaropgave

U ontvangt ieder jaar eind januari of begin februari de jaaropgave over het voorgaande jaar per post.

Uitkeringsspecificatie

Uitkeringsspecificatie 3 keer per jaar

 • U ontvangt in januari, mei en juli de uitkeringsspecificaties van uw klant(en).
 • In deze maanden wijzigen namelijk de bedragen van uitkeringen.
 • Zo bent voor u het hele jaar op de hoogte van de bedragen die aan uw klant(en) zijn uitbetaald.

Inkomen klant

Heeft uw klant inkomsten uit werk, dan:

 • kan het bedrag van de uitkering iedere maand wijzigen;
 • ontvangt u iedere maand een uitkeringsspecificatie per post.

Geen uitkeringsspecificatie ontvangen

Ontvangt u geen uitkeringsspecificatie? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk: het toesturen van de jaaropgave en uitkeringsspecificatie is een tijdelijk service, totdat het voor bewindvoerders mogelijk wordt via DigiD in te loggen.

Als bewindvoerder vraagt u jaarlijks bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aan voor uw klanten. De wijze waarop u deze bijstand kunt aanvragen is afhankelijk van de klant voor wie u een aanvraag doet.

Aanvraag met DigiD en direct een besluit

Wanneer kunt u samen met uw klant digitaal aanvragen?

 • klanten met een Participatiewet uitkering;
 • klanten voor wie u een ongewijzigde voortzetting van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aanvraagt;
 • klanten die een beschikking hebben waarvan de einddatum van het vorige besluit is verstreken, eerder aanvragen is niet mogelijk;
 • klanten die onder het standaardtarief (met problematische schulden) alleenstaande en gehuwden vallen.

Besluit

 • Uw klant ontvangt direct na het indienen van de aanvraag ons besluit in de e-mail.
 • Is het besluit positief? Dan ontvangt uw klant binnen een maand de bijzondere bijstand op de rekening.

U vraagt de bijzondere bijstand samen met uw klant aan door uw klant met DigiD in te laten loggen.

Aanvraag zonder DigiD

Voor welke klanten

 • klanten die geen DigiD kunnen of willen aanvragen.

Besluit

Wanneer de aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt uw klant binnen 8 weken een brief. Hierin staat of uw klant in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.