WIL-direct niet beschikbaar vanwege storing

Ons team werkt met spoed aan het oplossen van deze kwestie.
Onze excuses voor het eventuele ongemak en danken u voor uw geduld en begrip.

Aanvragen schuldhulpverlening door bewindvoerders

Als u namens uw klant een aanvraag bij schuldhulpverlening wilt indienen, dan kan dat. Deze aanvraag gaat anders dan een reguliere aanvraag.

Aanvraag indienen

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Geef aan dat u beschermingsbewindvoerder bent. Voeg ook de beschikking van de onderbewindstelling bij.

WIL beoordeelt de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag beoordelen wij of uw klant in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Is dat het geval, dan vragen wij u per brief om aanvullende gegevens.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of twijfelt u over het doen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op.