Overzicht betaaldata uitkering

Wij betalen uw uitkering rond de 20ste van de maand.

Geldt dit ook voor mij?

De betaaldata gelden als u géén maandelijkse periodieke verklaring (PV),  loonstroken of andere bewijsstukken hoeft in te leveren.

Betaaldata

*Belangrijk: datum is de dag waarop uw uitkering uiterlijk op uw rekening staat.
Heeft u wisselende inkomsten? Dan ontvangt u uw uitkering op een ander moment.

Vakantiegeld

U ontvangt elk jaar in juni of bij beëindiging van uw uitkering vakantiegeld. In 2024 ontvangt u op 7 juni vakantiegeld.