Overzicht betaaldata uitkering

Wij betalen uw uitkering rond de 20ste van de maand.

Geldt dit ook voor mij?

De betaaldata gelden als u géén maandelijkse periodieke verklaring (PV),  loonstroken of andere bewijsstukken hoeft in te leveren.

Betaaldata

Maand Dag Datum*
oktober donderdag 20 oktober 2022
november maandag 21 november 2022
december dinsdag 20 december 2022
januari vrijdag 20 januari 2023
februari maandag 20 februari 2023
maart maandag 20 maart 2023
april donderdag 20 april 2023
mei maandag 22 mei 2023
vakantiegeld vrijdag 9 juni 2023
juni dinsdag 20 juni 2023
juli donderdag 20 juli 2023
augustus maandag 21 augustus 2023
september woensdag 20 september 2023
oktober vrijdag  20 oktober 2023
november maandag 20 november 2023
december woensdag 20 december 2023

*Belangrijk: datum is de dag waarop uw uitkering uiterlijk op uw rekening staat.
Heeft u wisselende inkomsten? Dan ontvangt u uw uitkering op een ander moment.

Vakantiegeld

U ontvangt elk jaar in juni of bij beëindiging van uw uitkering vakantiegeld.