WIL is op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2024 gesloten voor bezoekers. 
We zijn wel per telefoon en e-mail bereikbaar. 
Bekijk het hele bericht op onze website. 

Saldobiljet

Aan het begin van elk jaar ontvangt u van WIL een overzicht. In dit overzicht staan de bedragen die u heeft betaald om uw schulden terug te betalen. Dit overzicht heet het Saldobiljet.

Hierop staat ook of u nog een bedrag aan WIL moet betalen. En zo ja, om welk bedrag het gaat. Het overzicht kunt u gebruiken voor uw  administratie en voor uw belastingaangifte over het afgelopen jaar.

Schuld bij WIL

Heeft u een schuld bij WIL, dan geeft het saldobiljet een overzicht van de hoogte van uw schuld. En van de aflossingen die u heeft gedaan en/of andere wijzigingen. Onderaan het overzicht staat de schuld die u op 31 december nog bij ons heeft. Bedragen die u in het nieuwe jaar heeft terugbetaald, zijn nog niet in het overzicht verwerkt.

Verrekening of inhouding

Het kan ook zijn dat er een verrekening of inhouding op uw uitkering is geweest, zonder dat u een schuld heeft. Ook dan ontvangt u een saldobiljet. Als het saldo € 0,- is, hoeft u niets te doen.