Uitkering en AOW-leeftijd

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stopt uw uitkering (bijstand/IOAW) en krijgt u een AOW uitkering.

Geen volledige AOW

Hebt u tussen uw 15e jaar en uw pensioengerechtigde leeftijd niet altijd in Nederland gewoond? Dan ontvangt u geen volledige AOW uitkering. Via de SVB kunt u een aanvulling op uw AOW krijgen.

Let op: u krijgt de aanvulling niet automatisch, u moet dit zelf aanvragen.