>  Voor u  >  Uitkering  >  Controle uitkering

Controle uitkering

Om fraude tegen te gaan en te voorkomen doet WIL het volgende:

  • uw gegevens controleren
  • mogelijk een huisbezoek bij u

Gegevens controleren

Medewerkers van WIL controleren op verschillende manieren -  met en zonder aankondiging - of u recht heeft op de uitkering die u aanvraagt of ontvangt. Zij controleren of uw woonsituatie, leefsituatie en financiële situatie klopt met wat u heeft opgegeven.

De controle gebeurt met behulp van:

  • opvragen van informatie bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het UWV
  • interne administratieve controle
  • aanvullende informatie van uzelf (per telefoon, een persoonlijk gesprek of een huisbezoek)
  • inzetten van verschillende onderzoeksmiddelen om het risico op fraude op te sporen
  • inzetten van de Sociale Recherche voor strafrechtelijk onderzoek

Huisbezoek

U krijgt bezoek van 2 WIL-medewerkers, die zich altijd legitimeren. Zij leggen u uit wat de reden is voor het bezoek en betreden uw woning als u hiervoor toestemming geeft. In het huis bekijken ze uw woon- en leefsituatie en stellen vragen om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Aan het eind van het bezoek krijgt u informatie over het vervolg van de controle.

Huisbezoek weigeren

U kunt een huisbezoek weigeren, maar dit kan invloed hebben op uw uitkering of uw aanvraag. De medewerkers van WIL wijzen u op de mogelijke gevolgen.