De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Wij nodigen onze klanten vanaf nu stap voor stap weer uit voor gesprekken bij ons op locatie.

Veel afspraken zullen ook nog per telefoon plaatsvinden.

Aangepaste openingstijden receptie

  • maandag tot en met vrijdag
  • van 08:30 tot 16:30 uur

Lees hier meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen tegen corona

 >  Voor u  >  Uitkering  >  Controle uitkering

Controle uitkering

Om fraude tegen te gaan en te voorkomen doet WIL het volgende:

  • uw gegevens controleren
  • mogelijk een huisbezoek bij u

Gegevens controleren

Medewerkers van WIL controleren op verschillende manieren -  met en zonder aankondiging - of u recht heeft op de uitkering die u aanvraagt of ontvangt. Zij controleren of uw woonsituatie, leefsituatie en financiële situatie klopt met wat u heeft opgegeven.

De controle gebeurt met behulp van:

  • opvragen van informatie bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het UWV
  • interne administratieve controle
  • aanvullende informatie van uzelf (per telefoon, een persoonlijk gesprek of een huisbezoek)
  • inzetten van verschillende onderzoeksmiddelen om het risico op fraude op te sporen
  • inzetten van de Sociale Recherche voor strafrechtelijk onderzoek

Huisbezoek

U krijgt bezoek van 2 WIL-medewerkers, die zich altijd legitimeren. Zij leggen u uit wat de reden is voor het bezoek en betreden uw woning als u hiervoor toestemming geeft. In het huis bekijken ze uw woon- en leefsituatie en stellen vragen om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Aan het eind van het bezoek krijgt u informatie over het vervolg van de controle.

Huisbezoek weigeren

U kunt een huisbezoek weigeren, maar dit kan invloed hebben op uw uitkering of uw aanvraag. De medewerkers van WIL wijzen u op de mogelijke gevolgen.