Inkomstenvrijlating

Bent u ouder dan 27? Gaat u naast uw uitkering werken en is uw loon lager dan de uitkering? Dan vult WIL dit verschil maandelijks aan met een aanvullende uitkering. Geef aan WIL door dat u werkt. Wij berekenen dan uw aanvullende uitkering.

Inkomstenvrijlating

Mogelijk wordt een deel van uw loon niet afgetrokken van uw uitkering. Dat noemen we inkomstenvrijlating.

Belangrijke regel inkomstenvrijlating

 • U bent 27 jaar of ouder;
 • U heeft een uitkering en gaat nu naast uw uitkering werken;
 • U krijgt betaald voor het werk dat u gaat doen;
 • U probeert het aantal uren dat u werkt te vergroten.

Vragen?

Heeft u vragen over de inkomstenvrijlating, neem contact op met uw werkcoach.

2 meest voorkomende vormen van inkomstenvrijlating

 • duurt maximaal 6 maanden;
 • is 25% van het loon dat u verdient naast uw uitkering;
 • heeft een maximum van € 226,- per maand.

 • duurt maximaal 30 maanden;
 • is 12,5% van het loon dat u verdient naast uw uitkering;
 • heeft een maximum van € 141,12 per maand.

U heeft recht op deze vorm van vrijlating wanneer

 • u de volledige zorg heeft over uw kind tot 12 jaar
 • de periode van 6 maanden ‘algemene vrijlating van inkomsten uit arbeid’ voorbij is