Laatste nieuws energietoeslag

Op 3 oktober keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de energietoeslag 2023 goed. WIL bereidt zich voor op de volgende stap voor de uitvoering van de wet.

De volgende stap die WIL gaat zetten is om ervoor te zorgen dat de meeste mensen het bedrag automatisch uitgekeerd kunnen krijgen. Hiervoor hebben wij informatie nodig.

Het vraagt tijd om informatie uit te wisselen met diverse instanties. Wij doen ons best om de automatische uitbetaling van de energietoeslag (€ 800,-) in december 2023 te kunnen doen. Ontvangers krijgen hierover een brief met het besluit. Nog even uw geduld dus. Wij hopen op uw begrip.

Informatie over de energietoeslag 2023 via WIL

Op de webpagina Energietoeslag houden wij de laatste informatie voor u bij.

Laag inkomen? Bekijk ook de pagina Extra’s

Als u een laag inkomen heeft, kunt u financiële extra’s aanvragen. De extra's zijn voor mensen:
•    met een (bijstands)uitkering;
•    werkenden die weinig verdienen;
•    AOW'ers (met of zonder klein pensioen).

Meer informatie over Extra’s via WIL