Storing bij opvragen uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Er is een storing bij het opvragen van de uitkeringsspecificatie en jaaropgave. U ontvangt wel een e-mail. Maar de bijlage met de specificatie of opgave zit er niet bij. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Sorry voor het ongemak.

 >  Over WIL  >  Bestuur

Bestuur

Werk en Inkomen Lekstroom is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam.

WIL kent een algemeen bestuur (vergelijkbaar met een gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met een college). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van WIL.

Commissie van advies

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten zijn binnen de commissie van advies bij WIL betrokken.

Dagelijkse aansturing

Voor de dagelijkse aansturing van Werk en Inkomen Lekstroom is de directeur verantwoordelijk. Dit is de heer R.H. (Rob) Esser.